برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
 بسمه تعالي

باطلاع متقاضيان محترم ميرساند مرکز تحقيقات کاربردي دارويي در سالجاري اقدام به جذب تعداد 8 نفر دانشجوي PhD by Research مطابق جدول ذيل در گرايشهاي مختلف علوم دارويي خواهد نمود.

برای کسب اطلاعات بيشتر منتظر اطلاعيه هاي بعدي در سايت دانشگاه باشيد.

 


 

جدول 1- گرايش و مدرک مورد نياز دوره هاي دکتري تخصصي پژوهشي

کد

گرايش پاياننامه

مدرک تحصيلي قابل قبول جهت پذيرش

ظرفيت پذيرش

مرکز تحقيقات پذيرنده

101

علوم داروئی (فارماسيوتيکس - مهندسی ذرات در بهبود دارورسانی)

دکترای عمومی رشته های داروسازی، پزشکی– کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی، شيمی، بيوشيمی و بيولوژی

5 نفر

 

کاربردی داروئی

علوم داروئی (فارماسيوتيکس- تهيه نانوذرات کامپوزيتهای خوراکی)

علوم داروئی (فارماسيوتيکس – حاملهای مغناطيسی در دارورسانی سرطان )

علوم داروئی (فارماسيوتيکس – Microcarriers for nutraceuticals delivery)

علوم داروئی (فارماسيوتيکس –اريتروسيتها: حاملهای جديد دارورسانی)

علوم داروئی (فارماسيوتيکس- اثر ترکيبات طبيعی بر بيان و فعاليت P-gp )

علوم داروئی (فارماسيوتيکس - روشهای بهبود محلوليت داروها)

علوم داروئی (فارماسيوتيکس- بيوفارماسی)

 

102

علوم داروئی (بيوتکنولوژی – توليد داروهای ضد سرطان)

دکترای عمومی رشته های پزشکی، داروسازی ودامپزشکی، کارشناسی ارشد بيوتکنولوژی باگرايشهای مختلف، بيوشيمی، بيولوژی، سلولی- مولکولی و ميکروبيولوژی

يک نفر

103

علوم داروئی (داروهای موثر در کبد چرب )

دکترای عمومی رشته های پزشکی، داروسازی ودامپزشکی- کارشناسی ارشد رشته های تغذيه، بيوشيمی، فيزيولوژی، پرستاری و علوم آزمايشگاهی

يک نفر

104

علوم داروئی (داروهای موثر در ترومای سيستم اعصاب مرکزی و محيطی)

دکترای عمومی رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی- کارشناسی ارشد رشته های بيوشيمی، فيزيولوژی و علوم آزمايشگاهی

يک نفر