برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
 

 
 
Dr.Hossein Babaei

Director of Drug Applied Research Center

Professor of Cardiovascular Pharmacology

Tel:  +98 41 33363311

Fax:  +98 41 33363231

                                                                                     E-mail:  babaeih@tbzmed.ac.ir
 

                                                                Research activities:                

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LpGJ520AAAAJ

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24175883500

   
   

Director message

Drug Applied Research Center is pursuing the necessary community-based research in the fields of health, medicine, and related industries, along with conducting fundamental research for the production of science, as well as providing guidance and advice to policymakers and health research promoters. Society knows.
We are determined in an intimate environment through participatory management, relying on efficient human resources, multiple laboratories, equipped and focused in various fields of basic medical science, communicating with other scientific centers and attracting external credit as one of the main poles of medical research in the country especially in the field of pharmaceuticals and well-known global research centers.
With the knowledge and belief in the inherent sacredness of knowledge and research and its undeniable importance, the center will strive to develop society and observe ethical standards in research, by working together and creating transcendental motives for scientific activities, research and the efforts to promote culture. We hope that research and promotion of researchers by conducted by our research center would be a step towards the excellence of human perfection.
Our ultimate goal is to become a research pole of the country and a reliable research center in the region, which is leading the implementation of applied medical research, especially in the development of pharmaceuticals of country
.


Director History
Dr Hossein Babaei is Professor of Pharmacology and Toxicology in Tabriz University of Medical Sciences.  He graduated in Pharmacy from School of Pharmacy-Tabriz University of Medical Sciences in 1989.  He then received a postgraduate scholarship from Tabriz University of Medical Sciences to study at school of pharmacy (Bradford university, UK) and received his PhD in 1998.  His Pharm D thesis title was "Effect of 3-Amino Pyridine on Acetylcholine Output from Chick Biventure Muscle", and his PhD studies was about "Comparative Effects of Oestrogens and Related Substances on Vascular Smooth Muscle".

Dr Babaei currently teaches Pharmacology in different PhD courses including:  Pharmacology, Biochemistry and Nutrition, and also to Pharmacy, Medicine, Dentistry and Paramedical students at Tabriz University of Medical Sciences.  He has supervised more than 50 Pharm D, MSc and PhD thesis to date.

Since 1999 Dr Babaei has had the following Administrative Posts:

 

  Director of Drug Applied Research Center (May 2003-present)

  Chairman and member of editorial board, Advanced Pharmaceutical Bulletin (March 2011-present),
  http://apb.tbzmed.ac.ir/AboutJournal/EditorialBoard.aspx

  Member of Editorial Board, Journal of Pharmaceutical Sciences (May 2005-present),
  http://journals.tbzmed.ac.ir/PHARM/Editorial

  Member of University Council (May 2003-present)

  Member of Research Committee of Drug Applied Research Center (February 2001-present) Deputy for

  Member of Research Committee of Research Center for Pharmaceutical Nanotechnology (February 2006- present)

  Member of Research Committee of Food and Nutrition Security (October 2002-present)

  Secretary of Elected Committee of Pharmacy School (September 2003-2012)

  Secretary for University Research Elected Committee (August 2004-2011)

  Deputy for Research Vice Chancellor (June 2002-May 2003)

  General Director of Research Affairs of the University, Tabriz University of Medical Sciences (December 2000-May 2003)

  Head of Pharmacology and Toxicology Department (March 1998-July 2001)


Research Interests: 

 

  1. Effect of different extracts of medicinal plants on cardiovascular system

  2. Effect of natural products on cardiovascular system

  3. Mechanism of vasorelaxant effect of estrogens

  4. Protective effects of estrogens on cardiovascular diseases