برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
 

 

 

  

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات كاربردي دارويي
 

دانشگاه علوم پزشكي تبريز ـ ايران
 


 

 

 

   

چشم‌انداز (Vision)

بيانيه رسالت مركز (Mission Statement)

اهداف كلان سازمان (Goals)

چشم‌انداز (Vision)

هدف غايي ما اين است كه بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي پزشكي، بويژه دارويي كشور است.

بيانيه رسالت مركز (Mission Statement)

مركز تحقيقات كاربردي دارويي، انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي بهداشتي، درماني و صنايع مرتبط را مهمترين رسالت خود، در كنار اجراي تحقيقات بنيادي به منظور توليد علم و همچنين ارائه رهنمود و مشاوره با سياستگزاران و متوليان امور پژوهشي در جهت ارتقاي سلامت جامعه مي داند.

ما مصمميم در محيطي صميمي از طريق مديريت مشاركتي، با اتكاء به نيروي انساني كارآمد، آزمايشگاههاي متعدد، مجهز و متمركز در زمينه‌هاي مختلف علوم پايه پزشكي، ارتباط با ساير مراكز علمي و جذب اعتبارات خارج سازماني بعنوان يكي از قطب‌هاي اصلي تحقيقات پزشكي كشور بويژه در زمينه علوم داروئي و مراكز پژوهشي شناخته شده جهاني درآييم.

اين مركز با علم و اعتقاد به قداست ذاتي دانش و تحقيق و اهميت انكار‌ناپذير جايگاه ويژه آن در توسعه جامعه و رعايت موازين اخلاقي در امر پژوهش تلاش خواهد نمود تا با كار گروهي و ايجاد انگيزه‌هاي متعالي براي فعاليتهاي علمي، تحقيقاتي و كوشش در اشاعه فرهنگ پژوهش و ارتقاي جايگاه پژوهشگر گامي در جهت تعالي كمالات انساني بردارد.

 


اهداف كلان سازمان (Goals)

G1:  انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي بهداشتي، درماني و صنايع مرتبط

G2:  نوآوري علمي از طريق انجام تحقيقات بنيادي در زمينه‌هاي مختلف علوم پزشكي بويژه داروئي

G3:  ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقيق و كار گروهي در عرصه‌هاي علمي ـ تحقيقي

G4:  توسعه قابليتهاي مركز بعنوان يك الگو از نظر تحقيقات علمي و ساختار اداري (تلاش در جهت الگو سازي مركز از نظر فعاليتهاي تحقيقاتي و ساختار اداري)

G5:  بستر سازي در زمينه مشاركت فعال در امور سياستگزاري پژوهشي كشور