23 April 2019
Search :
  Laboratory Mouse

 

موش آزمايشگاهی

Laboratory mouse

دکتر مهران مسگری عباسی

انتشارات پزشكي شروين ، به سفارش مرکز تحقيقات کاربردی داروئی و دانشگاه علوم پزشکی تبريز؛ 1392

قيمت:  200000 ريال

علاقمندان به تهیه کتاب می توانند به دبیرخانه مرکز تحقیقات کاربردی دارویی واقع در تبریز- خیابان دانشگاه، ساختمان پشمینه مراجعه نمایند و یا درخواست خود را با ذکر آدرس پستی به همراه فیش بانکی مربوط به پرداخت مبلغ 210000 ریال (هزینه کتاب + هزینه پست و بسته بندی) به شماره حساب 2178190534000 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) و ارسال آن به شماره فکس 04113363231 کتاب را در محل آدرس خود دریافت نمایند.

 

جامع ترين کتاب در مورد موش آزمايشگاهی به زبان فارسی شامل:

  • خصوصيات آناتوميک، فيزيولوژيک، رفتار، نژادها و سويه های موش

  • روشها و تجهيزات تکثير و پرورش موش، تغذيه و ...

  • روشهای علمی کار با موش آزمايشگاهی (مهار، تجويز دارو، خونگيری، نمونه برداری و...)

  • روشهای بيهوشی، تسکين درد و مرگ بدون درد موش آزمايشگاهی

  • بيماريهای شايع موش (باکتريايي، ويروسی، انگلی، بيماريهای مشترک و ...)

قابل استفاده برای:

  • محققين مراکز تحقيقاتی و دانشگاهها، مراکز تکثير، پرورش و نگهداری موش

  • اساتيد و دانشجويان رشته ها و مقاطع مختلف دامپزشکی و دامپروری

  • افرادي که از موش به عنوان حيوان خانگی نگهداری می کنند