20 September 2018
Search :
  News

 

 

 

Home

Laboratories

About us

Contact us

 

Latest News  

 

- در سيصد و هیجدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 28/3/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی اثرات تحریکی Toll-like receptor توسط لیپو پلی ساکارید باکتری گرم منفی بر روند تمایز و بلوغ سلول های بنیادی آندوتلیال جدا شده از خون بند ناف"، "بررسی اثرات میوه ی بامیه esculentus Abelmoschus بر روی کنترل قند بیماران دیابتی نوع 2 دریافت کننده‌ی داروهای خوراکی"، "بررسی حساسیت پرتویی حاصل از نانو ذرات پوسته- هسته طلا- اکسیدآهن باند شده با تراستوزومب در پرتودرمانی سرطان پستان"، "بررسی اثر استرس دوره‌های پیش بارداری، بارداری و شیردهی بر میزان استرس شبکه آندوپلاسمی، بیان و متیلاسیون WFS1 و GLUT2 و ترشح انسولین از جزایرلانگرهانس جدا شده پانکراس موشهای صحرایی بالغ نر نسل اول"، "بررسی میزان تولید NKp46+CD57+NKcells مشتق شده از سلولهای بنیادی خون بند ناف"، دارورسانی هدفمند متوترکسات با نانو کریستالهای هیدروکسی آپاتیت اصلاح سطح شده با آلندرونات و بررسی مکانیسم عملکرد مولکولی آن درآرتریت روماتویید در مدل سلولی (in-vitro)"، و "بررسی فعالیت ضد باکتریایی سیپروفلوکساسین، جمی فلوکساسین و لووفلوکساسین بر علیه باکتریهای گرم منفی جمع آوری شده از بیمارستان امام رضا در طول سال 97-96" به ترتیب پیشنهاد دکترها رضا رهبر قاضی، صبا غفاری، علیرضا فرج اللهی، رعنا کیهان منش، حجت ا... نوزاد، حامد همیشه کار، و هادی همیشه کارمورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها حامد همیشه کار (طرحی دیگر)، مهدی یوسفی، افتخاری، و تمیزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 28/3/97 مقالات استخراجی و چاپ شده طرحهای 61/93، 127/93، 53/95 و 56/95 نیز پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و شانزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/3/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "طراحی زیست حسگر ژنی و ایمنی جهت شناسایی سریع باکتری لژیونلا پنوموفیلا"، "بررسی اثرات کشندگی و آپوپتوتیک ترکیب ( 5- هیدروکسی 1 و 4 نفتوکینون) روی پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی"، "بررسی فعالیت آنتی مالاریایی Artemisia fragrans wild"، "بررسی اثرات سایتوتوکسیک سه گونه از گیاهان جنس Eryngium بر روی رده های سلولهای سرطانی MCF-7 و panc-1 SW872 و نرمال HFFF"، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواجهه با تولوئن بر پارامترهای زیستی و ایمونولوژیک در خرگوش"، "بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک با سطح آنزیمهای کبدی (AST, ALT)، گرید سونوگرافی کبد چرب و intima media thickness (IMT) دربیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی"، "سنتز زیستی نانوکامپوزیت طلا/پرلیت با استفاده از عصاره پیازچه (Allium fistulosum) و بررسی خواص و کاربرد آن در روشهای جدید درمان سرطان (فتوترمال تراپی و فتودینامیک تراپی)"، "تولید گیاهی مشتقات گرافن با روش شیمی سبز و سنتز نانوکامپوزیت آن در حضور طلا و بررسی کاربردهای آن با استفاده از فتودینامیک/فتوترمال تراپی سلولهای سرطانی"، "بررسی میزان نایل شدن به سطح درمانی تراف مایکوفنولات در رژیم های حاوی سیکلوسپورین و تاکرولیموس در بیماران پیوند کلیه در شش ماه اول بعد دریافت پیوند"، "بررسی مسیر آپوپتوزی Caspase 9 و بیان ژن AHR در سلولهای بنیادی سرطانی حاد میلوئیدی متعاقب مهار مسیر میتوکندریایی"، "بررسی اثر نانوفیتوزوم های روتوزید بر قند خون در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین"، "تاثیر اشکال نانو و آلی عنصر سلنیوم و برخی گونه‌های پروبیوتیکی بر وضعیت سیستم ایمنی و عملکرد بره‌های نژاد قزل در دوره قبل از شیرگیری"، "اندازه گیری اسپکتروفلوئوریمتری سدیم آلندرونیت در مایعات بیولوژیک با استفاده از نانو جاذب مغناطیسی" و "بررسی نقش ملاتونین در کاهش میزان مقاومت دارویی رده سلولی لوسمی مقاوم به داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین" به ترتیب پیشنهاد دکترها محمد آقازاده، احسان احمدپور، پگاه اکبری اسبق، پرینا اصغریان، یحیی رسول‌زاده، الناز شاسب، رؤیا صالحی قره ورن (دو طرح)، افشین قره خانی، حجت ا... نوزاد چروده، حامد همیشه کار (سه طرح) و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.

- در سيصد و پانزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 24/2/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی تاثیر مصرف مزمن عسل طبیعی بر روی علائم محرومیت از مورفین در موش صحرایی نر"، "بررسی تأثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر پارامترهای اسپرماتوزوئید، میزان میکروریبونوکلئیک a34، استرس اکسیداتیو و تغییرات بافتی در بیضه رت های نر دیابتی نوع 2"، و "بررسی تاثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر میزان میکروریبونوکلئیک اسید 449a، بیان سیتوکاین های التهابی(TNF-α وIL6 )، آپوپتوز و تغییرات استریولوژیک بیضه در رت های نر دیابتی نوع دو" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد چرخ‌پور، و رعنا کیهان منش (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها نوری، رهبر قاضی (دو طرح)، همیشه کار، مطاع، کیهان منش (طرحی دیگر)، احمدپور، صادق‌زاده و یوسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در سيصد و چهاردهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 3/2/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "تأثیر هم افزایی نیکوتینامید مونونوکلئوتید و ملاتونین بر سایز انفارکتوس، بیان ژنهای میتوکندریایی (Fox1 و SIRT3) و آپوپتوزی (Bax, Bcl2 و Casp3) و تغییرات بافتی میوکارد رتهای نر پیر به دنبال آسیب ایسکمی-رپریوژن"، "بررسی فیتوشیمیایی و ضد میکروبی گیاه Falcaria vulgaris"، "بررسی اثر ضد میکروبی و سایتوتوکسیسیته گیاه Artemisia fragrans"، " تهیه میسلهای بر پایه پلی استرهای زیست تخریب پذیر اصلاحش ده با گروههای کربوکسیلیک اسید جهت دارورسانی همزمان دو داروی کانفرون و دوکسوروبیسین برای درمان سرطان سینه"، "بررسی سطوح سرمی tenascin-C ,Dkk1، مارکرهای استرس اکسیداتیو و بیان لکوسیتی ژن های مسیر پیام رسانی wnt در بیماران مبتلا به آلزایمر"، و "نانوذرات ویروس گیاهی به منظور واکسیناسیون در محل برای ایمنی درمانی سرطان ریه" بترتیب پیشنهاد دکترها رضا بدل زاده، پرینا صغریان (دو طرح)، رؤیا صالحی قره ورن، علیرضا نور آذریان و احمد یاری خسروشاهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار (دو طرح)، کیهان منش (دو طرح)، و نوری مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه‌ی 3/2/97 گزارشهای نهایی طرحهای 24/91 و 113/94 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و سومين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت رياست محترم، مديريت محترم و تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.

- در سيصد و سیزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 21/12/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی میزان بیان کموکاین CXCL4 در موشهای آلوده به سویه‌ی RH توکسوپلاسما گوندیی"، "اندازه گیری میزان آکریل آمید در سیب زمینی سرخ شده به روشهای مختلف سرخ کردن و انواع مختلف روغن با استفاده از غشاهای الیاف تو خالی حاوی نانو ذرات و روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی"، "مطالعه اثرات ضد توموری مهار همزمان مولکولهای STAT3 و PD-L1 بوسیله نانوذرات بارگیری شده با مولکولهای siRNA"، "شناسایی غیر تهاجمی نشانگر cyfra 21.1 در نمونه‌ی بزاقی انسانی با استفاده از نانو حسگر الکتروشیمیایی"، "شناسایی و تعیین مقدار نشانگر Mucin 1 در سلولهای سرطانی با رده‌ی MCF-7 و نمونه‌ی بیولوژیکی تیمار نشده با استفاده از اپتا حسگر الکتروشیمیایی بر پایه‌ی بیوپلیمر عاملدار شده با نانو ذرات فلزی"، "بررسی اثر اگزوزومهای مشتق شده از سلولهای سرطان کولون بر مسیر سیگنالینگ بقا و مقاومت دارویی"، "تأثیر سروبرولایزین بر میزان بیان TLR2, TLR4 با مسیر NF-KB به دنبال مصرف مزمن الکل در موشهای صحرایی نر"، "کلون سازی، بیان و تخلیص پرتئین کایمریک واجد نواحی آنتی ژنیک UreB, FliD و Omp18 و ارزیابی پتانسیل کاربردی آن در تشخیص سرولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری"، و "بررسی میزان بیان ژنهای مؤثر در متاستاز، آنژیوژنز، آنتی آپوپتوز و miRNAs در نمونه‌های توموری و مارژین کولون در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال" به ترتیب پیشنهاد دکترها احسان احمدپور، الناز تمیزی، فرهاد جدیدی نیارق، محمد حسن‌زاده محله (دو طرح)، ناصر صمدی، سیامک صندوقچیان، صفر فرج نیا، و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها اکبرزاده، صادق‌زاده، بدل‌زاده، نوری، کیهانمنش (دو طرح)، بهمن یوسفی، و نورآذریان مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور همچنین گزارشهای نهایی طرحهای 112/90، 75/91، 34/94، 112/94، 35/96 و 75/96 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و دوازدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/12/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی اثر Scolicidal و میزان Apoptosis داروی آیورمکتین لود شده در نانو حاملهای لیپیدی بر روی پروتواسکولکسهای کیست هیداتید"، "ارزیابی اثر آلوپورینول در درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با هایپراوریسمی: مطالعه تصادفی دو سو کور کنترل شده با پلاسبو"، "تعیین اثر ضد سرطانی پپتید نفوذ کننده سلولی به همراه جهش رزیدوهای کلیدی در ساختار و عملکرد آیورین 1 و 2"، و "طراحی سیستم هوشمند دارو رسانی حساس به pH برای بهبود اثر ضد سرطانی متوترکسات در سلولهای سرطان استخوان انسانی رده‌ی Saos-2" بترتیب پیشنهاد د کترها احسان احمدپور، افشین قره خانی، احمد یاری خسروشاهی، و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها فرج نیا، صندوقچیان، مهدی یوسفی، صالحی، جدیدی، و احمدپور (طرحی دیگر) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 7/12/96 گزارش نهایی طرح 72/93 نیز پس از بررسی پذیرفته شد.

- در سيصد و یازدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/11/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی تغییرات پیش گویی کننده‌های پروفایل لیپیدی، وضعیت گلایسمیک و آنتروپومتریک بر پیامد سیروزی شدن کبد در بیماران کبد چرب غیر الکلی"، "بررسی فراروانی و عملکرد سلولهای Th17 و T تنظیمی در بیماران مبتلا به بهجت و مقایسه‌ی آن با افراد نرمال در جمعیت آذربایجان"، "بررسی فعالیت ضد سرطانی گرده کاج P. eldarica و تهیه‌ی فرمولاسیونهای پودر خشک استنشاقی از نانو ذرات لیپیدی حاوی فرآورده‌ی مزبور جها مقابله با سرطان ریه"، "تهیه‌ی نانو فایبرهای حاوی نانوفیتوزوم اسانس دارچین جهت عملکرد بهینه‌ی ضد میکروبی"، " سنتز نانو حامل زیست تخریب پذیر بر پایه‌ی پلی استر آلیفاتیک پر شاخه و بررسی ساختار و کاربرد آن بعنوان حامل داروی ضد سرطان"، "بررسی ارتباط شدت بیماری و هایپوآلبومینمی با درصد فروزماید دفع شده در ادرار بیماران بد حال بستری در بخش مراقبتهای ویژه"، "بررسی میزان فاکتورهای التهابی و پروفایل لیپیدی و miRNAهای دخیل در بیماران مبتلا به جریان آهسته‌ی کرونری"، و "ارزیابی و مقایسه‌ی تأثیر روش MACS بر سطح بیان ژنهای PRM1, PRM2, BAX, BCL-2 طول تلومر و سطح DNA fragmentation در نمونه‌ی اسپرمهای بیماران الیگواسپرمیک" بترتیب پیشنهاد دکترها منوچهرخوش باطن، زهره بابالو، حامد همیشه کار (سه طرح)، هادی همیشه کار، و مهدی یوسفی (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها رهبر قاضی، خسروشاهی، رمضانی، و برزگر جلالی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در سيصد و دهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 2/11/1396 تشکيل گرديد، طرح تحقيقاتی"تهیه گرده پوشش دهی شده با نانو ذرات FE3O4 بعنوان داربست سلولی به منظور استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی" پیشنهاد دکتر خسرو ادیب کیا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.   در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها شاسب، قره خانی، و جوادزاده مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در نشست مورخه 2/11/96 پایاننامه و مقالات استخراجی از طرحهای 102/93، 33/95 و 74/95 نیز بعنوان گزارشهای نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/10/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح تستوسترون و هورمون آنتی مولرین در سرم و بافت بیضه، میزان بیان پروتئین Kisspeptin، گیرنده آندروژن و تغییرت بافت بیضه در رتهای نر دیابتی نوع 2"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح اینترلوکین 17 و6، فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از سلولهای گلیا و پروتئین اسیدی رشته‌ای گلیالی در کولون و قشر مخ رتهای نر دیابتی نوع 2"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در سرم و بافت آمیگدال، سطوح سروتونین و نوروتروفین مشتق شده از مغز رد بافت آمیگدال و رفتارهای مربوط به اضطراب در رتهای نر دیابتی"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح سرمی و هیپوتالاموسی انسولین و لپتین و اختلالات رفتاری مربوط به اضطراب در رتهای نرسالم"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح روده‌ای سطوح سروتونین و نوروتروفین مشتق شده از مغز، بیان پروتئینهای گیرنده‌ی سروتونین و نوروتروفین مشتق شده از مغز و نشانگرهای آپوپتوز در بافت قلب رتهای نر دیابتی نوع 2"، "بررسی هم ارزی زیستی قرص رزوواستاتین 40 میلی گرم، تولید شرکت داروسازی اکسیر با نمونه رفرنس خارجی (برند Crestor) پس از تجویز تک دوز به داوطلبین سالم"، "فرمولاسیون پودر خشک استنشاقی داروهای سالبوتامول و کتوتیفن به روش فراصوت و ارزیابی برون تنی"، و "فرمولاسیون نانو ذرات سیمواستاتین بصورت پودر خشک استنشاقی و ارزیابی برون تنی" بترتیب پیشنهاد دکترها مریم ثقفی اصل (5 طرح)، و حامد همیشه کار (3 طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند. در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها مهدی یوسفی، و رهبر قاضی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در سيصد و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 27/9/1396 تشکيل گرديد، طرح تحقيقاتی"ارزیابی میزان بیان ژن RPL13A و سطح پروتئین آن در نمونه‌های بافت سرطان پستان و مقایسه آنها با نمونه‌های حاشیه‌ی تومور" پیشنهاد دکتر ناصر صمدی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در نشست مزبور طرحهای پیشنهادی دکترها ثقفی اصل (4 طرح)، نوری، همیشه کار (3 طرح)، مهدی یوسفی، علیزاده، احمدپور، و بهمن یوسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین پایاننامه و مقالات استخراجی از طرح 116/92 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد.

- در سيصد و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 13/9/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تهیه‌ی گرده‌ی پوشش دهی شده با نانو ذرات Fe3O4 بعنوان داربست سلولی به منظور استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی"، "آنالیز تغییرات مولکولی و بیان mRNA ژن CTLA-4 در افراد مبتلا به بیماری بهجت منطقه آذربایجان"، "بررسی اثرات تحریک نوری لیزری انواع اشکال نانو ساختارهای طلای پوشش داده شده با پلیمرهای زیست تخریب پذیر بعنوان حاملین داروی دوکسوروبیسین بر روی سلولهای سرطانی سینه"، "بررسی اثرات آپوپتوتیک فرم نانو انکپسوله‌ی ترکیب آنورابتن بر روی رده سلول HT-29 سرطان کولون"، " بررسی ترکیبات شیمیایی و خاصیت آنتی اکسیدانی میوه‌های گیاه Vitex pseudo negundo, var pseudo negundo"، "تأثیر نانولیپوزومهای سیسپلاتین و دوسه تاکسول به همراه سیتوکسیب (بعنوان مهار کننده‌ی EGFR) در القای آپوپتوز، پرولیفراسیون، آنژیوژنز و متاستاز در کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن (مطالعه درون تنی و برون تنی)، و "Melatonin in regulation of inflammatory pathways in rheumatoid arthritis and osteoarthritis in volrement of circadian clock gene" بترتیب پیشنهاد دکترها خسرو ادیب کیا، زهره بابالو، رؤیا صالحی (دو طرح)، حسین ناظمیه، حامد همیشه کار، و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.

- در سيصد و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 22/8/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تأثیر تروگزروتین بر میزان بیان miRNA 192 سطح TGF-B و خصوصیات استریولوژی بافت کلیه در رتهای نر دیابتی نوع 1"، "دارو رسانی هدفمند اگزالی پلاتین و ایماتینیب با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی هسته- آهن/طلای پوشش داده شده با پلیمرهای لایه به لایه از پلی اتیلن ایمین و هیالورونات در دره سلولی HT29 کولون"، "بررسی افزایش اثر بخشی بتائين با بارگیری آن در انواع سامانه‌های نانو ذره‌ای"، و "بررسی تأثیر استاتین بر هومئوستاز مسیر اکسیداتیو میتوکندری در موفقیت سلول درمانی در مدل سکته قلبی" بترتیب پیشنهاد دکترها فریبا میرزایی، حامد همیشه کار (دو طرح) و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار کرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها ناصر صمدی، ثقفی (دو طرح)، و ادیب کیا مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور پایاننامه و مقالات چاپ شده و استخراجی از طرحهای 33/93 و 710/93 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 8/8/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"مهار گیرنده آدنوزین A2AR در مدل تجربی سرطان سینه بوسیله نانو ذرات بارگیری شده با مولکولهای SiRNA"، "تهیه ایمونو حسگرهای الکتروشیمیایی پروتئین P532 با استفاده از ماتریکس پلیمری عامل دار شده با نانو ذرات طلا"، "مطالعه اثر هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اکتینومیستهای کشته شده بر بیماری دیابت نوع 1 در موش صحرایی ویستار"، و "اثر گرلین بر RNA20α و 199α و نیز میزان پروتئین VGF, HIF در بافت ریه رتهای نر در شرایط هیپوکسی مزمن" بترتیب پیشنهاد دکترها فرهاد جدیدی نیارق، محمد حسن‌زاده محله، مهران مسگری و فریبا میرزایی باویل مطرح و به تصویب رسیدند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها رمضانی، ناصر صمدی، مهدی یوسفی، ثقفی (سه طرح)، ناظمیه، و علیوند مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور همچنین مقالات چاپ شده و استخراجی از طرح 48/95 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 24/7/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"زیست حسگرهای آنزیمی و آپتامری جهت تشخیص زود هنگام بیماریهای مرتبط با اسید آمینه در نوزادان"، " تهیه نانو الیاف بر پایه egg shell membrane به منظور تولید داربستهای زیست تخریب پذیر و بررسی عملکرد آنها در مهندسی بافت"، "نقش فاکتور رونویسی Nrf2 در بررسی میزان اثر بخشی داروی Docetaxel در رده سلولی A549 سرطان ریه"، "بررسی فاکتورهای مؤثر در تکامل لنفوسیتهای Th17 و Treg در افراد مبتلا به سقط مکرر (RPL) قبل و بعد از درمان با سیکلوسپورین"، "بررسی زیر گروههای لنفوسیتهای T در زنان مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی (RIF) قبل و بعد از درمان با لنفوسیت در مقایسه با گروه کنترل"، و "بررسی زیر گروههای لنفوسیتهای T در زنان مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی (RIF) قبل و بعد از درمان با تاکرولیموس در مقایسه با گروه کنترل" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد حسن‌زاده محله، رؤیا صالحی، ناصر صمدی، و مهدی یوسفی (سه طرح) مورد بررسی وو تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها یوسفی (سه طرح دیگر)، مسگری عباسی، رمضانی، همیشه کار، جدیدی نیارق، ثقفی اصل، صالحی (طرحی دیگر) و خاکی خطیبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  ئر نشست مورخه 24/7/96 پایاننامه‌ها و مقالات طرحهای 26/92، 123/92 و 46/95 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 3/7/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه Clinopodium umbrsoum"، "سنتز انواع اشکال نانو ساختارهای طلا به عنوان نانو حاملین دارویی و بررسی اثر شکل نانو ذرات و نوع لیزر (پالس و پیوسته) بکار رفته در عملکرد درمان گرما نوری بر روی سلولهای سرطانی سینه"، "تولید آبنباتهای حاوی نانوذرت تیمول، هل و لاکتوباسیلوس پلانتاروم جهت جلوگیری از رشد استرپتوکوکوس موتانس و کاهش فساد دندان"، "توسعه پوشش نانو گرافن اکسید مغناطیسی با استفاده از سل- ژل برای روش استخراج استیدبار جذبی کوپل شده با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا جهت استخراج همزمان آمفتامین و متامفتامین از نمونه ادرار"، "سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری جدید به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد مغناطیسی کوپل شده با کروماتوگرافی مایع"، "بررسی تأثیر ملاتونین بر روی آپوپتوز و حساسیت سلولهای سرطان استخوان به داروی دوکسوروبیسین و میزان بیان پروتئینهای Survivin و XLAP"، و "بررسی فراوانی فاکتورهای مؤثر در تکامل لنفوسیتهای TH17 و Treg در بیماران مبتلا به پره آکلامپسی و مقایسه با زنان باردار سالم" بترتیب پیشنهاد دکترها ساناز حامد یزدان، رؤیا صالحی، حسین صمدی کفیل، حامد همیشه کار (دو طرح)، بهمن یوسفی و مهدی یوسفی مطرح و مورد تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها ناصر صمدی، مسگری، اسلامی، میرزایی، و مهدی یوسفی (5 طرح دیگر)، مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در نشست مورخه 3/7/96 گزارشهای نهایی طرحهای 44/95 و 45/95 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- اعضاء محترم هيئت علمی دانشگاههای مادر تمامی استانها و کليه دانشجويان عزيز می توانند با عضويت در باشگاه مشتريان شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو و يا فناوريهای راهبردی و شرکت در طرح تخفيف از تخفيفات ويژه خدمات مراکز عضو اين شبکه ها بهره مند گردند. جهت عضويت در باشگاه مزبور اينجا را کليک کنيد.

- در سيصد و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 20/6/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"فاکتورهای پیشگیری کننده استروک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی"، "تهیه و بررسی خواص بیولوژیکی نانو کامپوزیت هیدروژل کیتین حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و پتانسیل آن در پوشش زخم"، "استفاده از آنتی سنس پپتید نوکلئیک اسید برای مهار ژنهای ویرولانس efaA و Fts2 انتروکوکوس فکالیس وارزیابی تأثیر آن در تشکیل بیوفیلم و بیان این ژنها"، "طراحی، مدل سازی بیو انفورماتیکی، کلونینگ و بیان مهار کننده مسیر آنژیوژنز مبتنی بر پپتیدهای غنی از دی سولفید"، مهندسی سلولهای Natural Killer مشتق از سلولهای بنیادی خون بند ناف با استفاده از بیورکتورها و اثر آنها بر کنترل لوکمیا و سرطان پستان"، "سنتز نانو ذرات طلای پگیله شده با پوشش پلیمری تیوله شده از کوپلیمر هوشمند PEG-b-P(DMAEA-CO)IA به منظور دارو رسانی هدفمند و کنترل شده از داروی ضد سرطان متوترکسات"، "تأثیر فرمولاسیون (WYE-132) بعنوان مهار کننده mTOR و وینبلاستین در نانو ذرات آلبومین هدفدار شده با هیالورونیک اسید در القای آپوپتوز و اتوفاژی در رده سلولی B16F10 سرطان پوست"، و "بررسی فراوانی و عملکرد سلولهای لنفوسیت T فولیکولار در زنان مبتلا به پرکلمسیا در مقایسه با زنان باردار نرمال" بترتیب پیشنهاد دکترها منوچهر خوش باطن، حسین صمدی کفیل (دو طرح)، صفر فرج نیا، حجت ا... نوزاد، حامد همیشه کار (دو طرح)، و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها صمدی کفیل (طرحی دیگر)، قره خانی، حامد یزدان، میرزایی، شاسب، و یوسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 20/6/96 پایاننامه و مقاله چاپ شده استخراجی از طرح 42/94 مورد پذیرش واقع شده و طرح مذکور خاتمه یافته اعلام گردید.

- در سيصد و يکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 6/6/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر دکوزاهگزانوئيک اسيد بر ميزان بيان ژنهای پنتراکسين-3 (PTX-3) و نيتريک اکسايد سنتتاز (NOS3 يا eNOS) و ميزان ترشح اينترلوکين-6 در سلولهای رده اندوتليال رگ بند ناف انسانی HUVEC"، "بررسی اثرات آستاگزانتين بر روی کيفيت اسپرم افراد normozoospermia در طی فرایند انجماد-ذوب"، و "بررسی اثر پيوگليتازون خوراکی بر بيان ژنهای در گير در متابوليسم چربی و گلوکز در موش صحرايي نر با کبد چرب القاء شده" بتر تيب پيشنهاد دکترها فاطمه خاکی خطيبی، جلال عبدالعليزاده و علی مطاع مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه طرحهای پيشنهادی دکترها فرج نيا، هميشه‌کار (چهار طرح)، و نوزاد نيز مورد بررسی قرار گرفتند.  در نشست مورخه 6/6/96 همچنين مقالات و پاياننامه‌های طرحهای 71/92، 72/92، 1212/93، 54/95، 91/95 و 102/95 بعنوان گزارش نهایی پذيرفته شدند و نیز عنوان طرحهای پاياننامه‌های خانمها سولماز ذخيره و طيبه غفاری (دانشجويان دکترای پژوهشی) به تصويب اعضاء شورا رسيد.

- در سيصدمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 16/5/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر حذف ژنهای Bak/Bax و افزايش بيان ژن XBP-IS بر روی Viability و توليد پروتئين نو ترکيب در سلولهای CHO با استفاده از روش CRISPR/CAS9"، "اثرات محافظتی دی و تری پپتيدهای حاوی پرولين، گلايسين و لوسين بر هيستوپاتولوژی و آنزيمهای سلولی کبد، کليه و بيضه در موشهای در معرض ديابت"، و "توليد نانو الياف ابر جاذب پلی وينيل الکل- سديم آلژينات نانو کلی مونت موريلونايت و ليپوزوم حامل گاما اوريزانول و تيمول جهت استفاده در پانسمان زخمهای عفونی ترشحی" بترتيب پيشنهاد دکترها صفر فرج‌نيا، مهران مسگری، و حامد هميشه‌کار مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها خاکی خطيبی، هميشه کار (طرحی ديگر)، صمدی کفيل، و نوری مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در دويست و نود و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/5/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی پارامترهای سيستم ايمنی با تأکيد بر روی سلولهای TCD8+ و Treg FOX3+ و ارتباط آنها با پرامترهای کلينيکوپاتولوژيکال در بيماران مبتلا به سرطان تحت درمان با Everolimus و مدل موشی سرطان سينه"، "تأثير تحريک بيوژنز ميتوکندری توسط نيکوتين آميد مونونوکلئوتيد بر محافظت قلب ناشی از ملاتونين در آسيب ايسکمی- رپرفيوژن ميوکارد رتهای نر پير"، "اثر استفاده از اسيد ليپوئيک به شکل حاملهای ليپيدی نانو ساختار NLC در فرايند انجماد يخ گشايي اسپرم خروس"، "فرمولاسيون پودر خشک استنشاقی کتوتيفن و ارزيابی برون تنی آن"، و "فرمولاسيون نانو حاملهای ليپيدی حاوی کازئين هيدروليز شده جهت غنی سازی و نوشيدنيهای غيرالکلی و ارزيابی پايداری فيزيکوشيميايي آن" بترتيب پيشنهاد دکترها زهره بابالو، رضا بدل‌زاده و حامد هميشه کار (سه طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها قره خانی، صمدی کفيل (دو طرح)، هميشه کار (طرحی ديگر)، صالحی، مسگری و عبدالعليزاده مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند.

- در دويست و نود و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 26/4/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تهيه‌ی نانو کريستالهای عامل دار سلولز به عنوان حاملين حساس به pH متوترکسات در درمان سرطان سينه"، " فرمولاسيون ايزوفرم توکوتری انول ويتامين E در نانوسامانه‌های ليپيدی NLC جهت افزايش کارآمدی دوکسوروبيسين در رده سلولی HepG2 کارسينومای کبد"، "تهيه و ارزيابی حاملهای نانوساختار ليپيدی (NLC) حاوی اسانس درخت چای (Melaleuca alternifolia) و روغن دانه‌ی انار (Punica granatum) و بررسی invitro اثرات ضد ميکروبی و ارزيابی in vivo اثرات ضد آکنه اين ساختارها"، "تهيه‌ی امکان سنجی (FS) طرح احداث کارخانه صنعتی توليد مواد اوليه دارويي (APIs) و داروهای ضد درد  (Analgesic) با استفاده از تکنولوژی داخلی (بومی) در استان آذربايجانشرقی"، و "طراحی و تدوين دانش فنی بازيابی مجدد ژلاتين خالص از باقيمانده‌های ژلاتين مورد مصرف در صنايع دارويي (توليد سافت ژلها و ويتامينها)" بترتيب پيشنهاد دکترها ابوالفضل اکبرزاده، فاطمه رمضانی، فرزانه لطفی، و دکتر سالار همتی (دو طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طحهای پيشنهادی دکترها هميشه کار (چهار طرح)، صادق‌زاده، صمدی کفيل، خاکی خطيبی، فرج نيا، و مطاع مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهايي و مقالات طرحهای 101/92، 1210/93، 91/94، 93/94، 128/94، 21/95 پس از بررسی مورد پذيرش قرار گرفتند.

- در دويست و نود و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 22/3/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر دکوزا هگزانوئيک اسيد بر ميزان بيان پروتئينهای GM-CSF و TNF-α و نيز ژنهای دخيل در آترواسکلروز در سلولهای رده اندوتليال رگ بند ناف انسانی HUVEK"، "جداسازی باکتریهای گرم منفی مقاوم به کوليستين و شناسايي مکانيسمهای مقاومت در اين ايزوله‌ها در شهر تبريز در سال 1395"، "ارزيابی ميزان بيان ژنهایPa5033 و Pa2070 در ايزوله‌های بالينی سودوموناس ائروژينوزا و مقايسه آن بين ايزوله‌های مولد بيوفيلم و فاقد بيوفيلم"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر سطح فاکتورالتهابی IL-6 و IL-IB در بافت کليوی رتهای چاق شده تحت رژيم پرچرب"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر سطح فاکتور نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) و فاکتور هسته‌ای کاپا-بی (NF-KB) در هيپوتالاموس رتهای چاق شده تحت رژيم پرچرب"، "اثرات تجويز خوراکی ترانس چالکون بر مايکرو ريبونوکلئيک اسيد 33α، بيان ژن و مقدار پروتئين ABCA1 در کبد رتهای تغذيه شده با رژيم پر چرب"، "بررسی اثر داروی IVIG بر روی سلولهای exhausted T و ميزان تولد نوزادان زنده (Live birth) در زنان مبتلا به سقط مکرر RPL ناشی از علل ايمونولوژيک"، "بررسی فراوانی سلولهای Exhausted T, Treg و Th17 و فاکتورهای اپی ژنتيکی مؤثر در تکامل سلولهای T در افراد مبتلا به شکست مکرر لانه گزينی (RIF)"، و "بررسی فراوانی و فاکتورهای اپی ژنتيک مؤثر در تکامل سلولهای Exhausted T cell, Treg و Th17 در افراد مبتلا به سقط مکرر (RPL)" به ترتيب پيشنهاد دکترها فاطمه خاکی خطيبی، حسين صمدی کفيل (دو طرح)، مهديه عباسعليزاده (دو طرح)، محمد رضا عليپور، و مهدی يوسفی (سه طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها هميشه‌کار (دو طرح)، رمضانی، قره خانی، بدل‌زاده، و لطفی‌پور بررسی گرديدند.  در نشست مورخه 22/3/96 گزارشهای نهايي طرحهای 42/92، 1117/92، و 93/94 نيز پس از بررسی مورد پذيرش و تصويب قرار گرفتند.

- در دويست و نود و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 25/2/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی دهانشويه ترکيبی عصاره های ريحان، آلوئه ورا و ختمی روی علايم خشکی دهان"، "بررسی اثر مصرف عصاره برگ کاسنی به همراه درمانهای غير جراحی پريودنتال بر وضعيت پريودنتال آنتی اکسيدانی و التهابی افراد مبتلا به بيماری پريودنتال"، "بررسی تأثير نانو ذرات بار گيری شده با مولکولهای SiRNA ضد مولکول CD73 بر روی ريز محيط تومور در مدل موشی سرطان سينه"، "بررسی تأثير باکتری پروبيوتيک Lactobacillus rhamnosus استاندارد در مسيرهای سيگنالينگ AKT-P13K سلولهای سرطان تخمدان CAOV-4"، و "انجام پژوهشهای کاربردی Hitech در زمينه فرآيند دستيابی به دانش فنی و روش توليد محصولات (در مقياس تا 10 کيلوگرم در هر بچ)" بترتيب پيشنهاد دکترها حسين سلامی، حسين بابايي، فرهاد جديدی نيارق، جلال عبدالعليزاده، و سالار همتی مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها عباسعليزاده (دو طرح)، صادق زاده، عليپور، و صالحی بررسی گرديدند.  در نشست مورخه 25/2/96 پاياننامه ها و مقالات استخراجی از طرحهای 96/91، 93/92، 103/92، 124/92، 25/93، 129/93، 49/94 و 54/95 بعنوان گزارش نهایی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند که غير از مورد آخر بقيه پذيرفته شدند.

- در دويست و نود و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 28/1/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تأثير مکمل ياری جداگانه و توامان لاکتوباسيلوس پلاتتاروم و اينولين بر سطوح سرمی پارامترهای متابوليکی و لپتين و اختلالات رفتاری مربوط به اضطراب در رتهای نر ديابتی نوع 2"، "تهيه و ارزيابی ميسلهای پليمری حاوی دگزامتازون با استفاده از کوپلیمرهای پاسخگو به دما جهت دارورسانی چشمی"، "بررسی اثر اپی گالوکاتکين گالات انکپسوله شده با نانو کامپوزيت کيتوزان سيليکای متصل به اپتامر بر بيان ژنهای ERK2 و hTERT در رده سلولی تخمدان SKOV3"، "بررسی تأثير مصرف جداگانه و ترکيبی 5 فلورو اوراسيل و استاتيک در مهار رشد رده سلولی HT-29 سرطان کولون"، "اثرات اسيدهای چرب امگا 3 بر خارش اورميک در بيماران همودياليزی مزمن"، و "بررسی اثر تزريق سرم اتولوگ (Orthokine) بر ميزان درد، علايم بالينی، کيفيت زندگی، و بهره وری کار بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو" بترتيب پيشنهاد دکترها مريم ثقفی اصل، افشين قره خانی، محمد رحمتی، فاطمه رمضانی سوسن کلاهی و ميترا جلوه گری مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها جديدی، اسلامی، و شکوهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 28/1/96 پاياننامه ها و مقالات طرحهای 75/90، 61/93، 77/93، 91/93، 16/94، 41/94، 1211/94، و 114/95 پس از بررسی بعنوان گزارشهای نهايي پذيرفته شدند.

- در دويست و نود و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 16/12/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فيتوشيميايي و خاصيت آنتی اکسيدانی گياه Lepidium vesicarium"، " بررسی فيتوشيميايي گياه Anthriscus nemorosa"، "بررسی اثرات آنتی ميکروبيال برخی گياهان مورد استفاده در طب سنتی در ايران"، "بررسی اثرات عصاره متانولی گياه Scrophularia atropatanaa بر روی انفارکتوس ميوکارديوم ناشی از ايزوپروترنول در موش صحرايي"، "طراحی و توسعه بيواسی مبتنی بر نانو ذرات طلای اصلاح شده با آنزيم پراکسيداز گياهی (HRP) برای شناسايي فعاليت آنزيم تلومراز در رده سلولهای سرطان ريه A549"، "بررسی نقش NrF2 در کاهش مقاومت دارويي اگزالوبلاتين در رده سلولی سرطان کولون"، "فرمولاسيون Static در نانو سامانه های NLC در افزايش کارآمدی داروی دوکسوروبيسين در رده سلولی B16F10 ملانومای پوست"، "بررسی تأثير باکتری پروبيوتيک Lactobacillus casei استاندارد در مسيرهای سيگنالينگ AK1-P13K سلولهای سرطان تخمدان CAOV"، "توسعه دانش فنی و توليد پايلوت هورمون رشد نوترکيب انسانی"، "فرمولاسيون نانو ذرات داروهای اپريپنانت بصورت شکل دارويي کپسول و فنو فيبرات بصورت قرص خوراکی و ارزيابی برون تنی و درون تنی (مطالعات bioequivalence)"، و "بررسی سيستماتيک اثر AKT siRNAs روی آنژيوژنز، پروليفراسيون آپوپتوز و متاستاز سرطانهای سر و گردن" بترتيب پيشنهاد دکترها پرينا اصغريان (4 طرح)، ابوالفضل اکبرزاده، ناصر صمدی (دو طرح)، جلال عبدالعليزاده، حامد هميشه کار، و احمد يآری خسروشاهی مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پيشنهادی دکترها جديدی، رمضانی، شکوهی، عبدالعليزاده، و هميشه کار (دو طرح ديگر) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين گزارشهای نهايي طرحهای 115/91، 21/92، 15/93، 16/93، 101/93، 82/94 و 79/95 پس از بررسی موردپذيرش واقع شدند.

- در دويست و نود و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 18/11/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تست تشخيص سريع مبتنی بر کاغذ جهت تشخيص فعاليت آنزيم تلومراز در سلولهای سرطانی با استفاده از نانو ذرات طلای اصلاح شده با اوليگو نوکلوئيد"، "بررسی اثرات فوتوترمال تراپی نانو کامپوزيت (ZnO-rGO) سويه شده با ذرات Ag, Nd از طريق سنتز سبز با استفاده از عصاره Rosa-canninal بر روی رده سلولی MCF-7"، "تأثير هيپوکسی بر بيان و الگوی متيلاسيون بروموژن PONTIN در هم کنشی سلولهای MOLT-4 بر بستر سلولهای مزانشيمی مغز استخوان"، "تهيه نانوذرات طلا با پوشش پليمری هوشمند با قبليت بارگيری سه داروی ضد سرطان متوترکسات، دوکسوروبيسين و مرکاپتوپورين بعنوان يک حامل برای دارورسانی هدفمند"، "بررسی تأثير نقاط کوانتومی کربن در خواص فتوکاتاليستی کامپوزيت Fe3O4/TiO2/CQDs"، و "سنتز سوپر دیسنتگرانتهای جديد بر پايه مشتقات نشاسته با اسيد امينه لوسين و عملکرد آن در ساختار قرص دمپريدون به عنوان قرصهای سريع الاثر" به ترتيب پيشنهاد دکترها محمد پور حسن مقدم، رؤيا صالحی، مجيد فرشدوستی حق، و حامد هميشه کار (سه طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها هميشه کار (طرحی ديگر)، و صمدی (دو طرح) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور پاياننامه و مقالات طرحهای 54/94، 71/91، 116/91، 34/92، 411/93، 123/93 و 48/94 نيز پس از بررسی غير از مورد اول، بقيه بعنوان گزارش نهايي پذيرفته شدند.  ضمناً اعضاء محترم شورا در مورد هزينه خدمات دستگاه الکتروريسی بر اساس درخواست کارشناس دستگاه تصويب نمودند که حداقل هزينه بدون در نظر گرفتن زمان استفاده 125000 ريال (یعنی هزينه نيم ساعت) اخذ شود و در صورتيکه بيش از نيم ساعت بطول انجامد هزينه کل بر اين اساس محاسبه گردد.

- در دويست و نود و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 20/10/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"اثر پيوند بافت چربی قهوه ای بر تغييرات بافت کبد و سطوح سرمی و کبدی شاخص های استرس اکسيداتيو در رتهای ماده و نوزادان آنها"، "بررسی فيتوشيميايي و آنتی اکسيدانی گياه Centaurea albonitens"، "بررسی سنتز نانو ميسلهای حساس به دما و pH بر پايه 2-هيدروکسی اتيل متاکريلات، N-4 وينيل بنزيل N و N دی اتيل آمين، N ايزوپروپيل آکريل آميد حاوی دوکسوروبيسين و بررسی اثر آن بر رده سلولی MCF-7"، "بررسی اثرات غنی سازی محيطی بر روی رفتارهای اضطرابی و افسردگی و سطح اينترلوکين 10 و فاکتور رشد تغيير دهنده ی بتاکورتيکواسترون پس از القاء ترومای مغزی در موش"، و "تهيه فرمولاسيون خوراکی جنيستئين بارگيری شده بر روی نانوذرات هيدروکسی آپاتيت برای درمان آرتريت روماتوئيد" بترتيب پيشنهاد دکترها مهرانگيز ابراهيمی، ساناز حامد يزدان، سودابه داوران، غفار شکوهی و حامد هميشه کار مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای دکترها هميشه کار، پورحسن، اکبرزاده، و عبدالعليزاده مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 20/1/1395 پاياننامه و مقالات طرحهای 54/90، 97/92، 98/92 و 51/94 بعنوان گزارش نهايي پذيرفته شدند.

- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و دومين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.
- اعضاء محترم هيئت علمی دانشگاههای مادر تمامی استانها و کليه دانشجويان عزيز می توانند با عضويت در باشگاه مشتريان شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو و يا فناوريهای راهبردی و شرکت در طرح تخفيف از تخفيفات ويژه خدمات مراکز عضو اين شبکه ها بهره مند گردند. جهت عضويت در باشگاه مزبور اينجا را کليک کنيد.

- در دويست و نود و يکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 15/9/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"کاربرد پلی آمينو اسيدهای عامل دار شده در توسعه نانو حسگرهای الکتروشيميايي"، "ارائه راهکارهای نوين برای لانه گزينی رويان در زنان ناباروری توجيه نشده"، "سنتز نانوپليمرهای زيست تخريب پذير بر اساس 2- هيدروکسی اتيل متاکريلات، N- ايزوپروپيل آکريل آميد و کاپرولاکتون"، و "تهيه نانوژلهای هيبريدی نانو ذرات طلا و پليمر پاسخگو به محرکهای دما، pH و شرايط اکسيداسيون درون سلولی یرای دارورسانی همزمان در داروی ضد سرطان هيدروفوب 6- مرکاپتوپورين و هيدروفيل دوکسوروبيسين" بترتيب پيشنهاد دکترها محمد حسن زاده محله، بهناز صادق زاده، رؤيا صالحی، و علی نخودچی مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها داوران، هميشه کار، حامد يزدان، شکوهی، و خاکی خطيبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 15/9/1395 گزارشهای نهايي طرحهای 102/92، 114/92، 115/92 و 94/94 نيز پس از بررسی پذيرفته شده و خاتمه يافته اعلام شدند.

- برگزيده شدن دکتر حامد هميشه کار به عنوان محقق اول برتر دانشگاه در مقطع پايه و دکتر محمد حسن زاده محله به عنوان محقق برتر مراکز تحقيقاتی در پانزدهمين جشنواره پژوهشی دانشگاه، ديماه 1395 را خدمت ايشان تبريک و تهنيت عرض  نموده،و برايشان توفيقات الهی و موفقيتهای روزافزون آرزومنديم .

- در دويست و نودمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 10/8/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر مکمل ياری اسپرولينا پلاتنسيس بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسيداتيو در مدل حيوانی آرتريت روماتوئيد در رتهای ماده"، اثر مصرف ماست و ماست پروبيوتيک بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسيداتيو در مدل حيوانی آرتريت روماتوئيد در رتهای ماده"، "بررسی اثر روغن تصفيه نشده و نيز عصاره پروآنتوسيانيدينی دانه انگور بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسيداتيو در مدل حيوانی آرتريت روماتوئيد در رتهای ماده"، "آناليز تغييرات مولکولی و بيان mRNA ژن CTLA-4 در افراد مبتلا به بيماری بهجت"، "نقش مسير پيام رسانی NrF2-ME1 در ايجاد مقاومت به داروی شيمی درمانی 5-فلورو اوراسيل در رده سلولی سرطان معده"، "بررسی اثر داروی دوکسوروبيسين و ملاتونين بر روی بيان ژنهای BCl-2, MRP, MDR1 و BAX و LRP و COX2 در سلولهای بنيادی سرطانی جدا شده از رده سلولی SKaDr3"، "بررسی تأثير داروی زولدرونيک اسيد بر بيان و متيلاسيون ژنهای C/EBP, MSX2, ATF4, FRA1, DLX3 و C/EBPa در طول تمايز استئوبلاستيک سلولهای بنيادی مزانشيمی مغز استخوان"، "بررسی ميزان بيان mir27a ژنهای SGPP1 و SMAD2 در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در سل لاين های سرطان کولورکتال"، "بررسی ميزان بيان mir133 ژنهای MET در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در سل لاين های سرطان کولورکتال"، "بررسی ميزان بيان mir124a ژن CDK6 در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در بيان mir124a ژن CDK6  رده سلولی سرطان کولورکتال"، و "بررسی ميزان بيان mir212 ژنهای mNsod در نمونه های توموری و سالم کولون و مشخص کردن تأثير داروهای اگزالوپلاتين و 5 فلورو اوراسيل در بيان mir212 ژن mNsod  رده سلولی سرطان کولورکتال" بترتيب پيشنهاد دکترها ناصر احمدی اصل (سه طرح)، زهره بابالو، ناصر صمدی، مهدی طالبی، مجيد فرش دوستی حق، و فرشاد مهدوی (چهار طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها فرش دوستی (طرحی ديگر)، بابالو (دو طرح ديگر)، هميشه کار (دو طرح)، مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 10/8/1395 پاياننامه و مقالات چاپ شده طرحهای 127/92، 18/93، 103/93 و 116/93 نيز بعنوان گزارش نهايي پذيرفته شده و طرحهای مزبور اتمه يافته اعلام گرديدند.

- برگزيده شدن صديقه بامداد مقدم، کارشناس محترم آزمايشگاه گياهان دارويي مرکز،  به عنوان کارشناس برتر مراکز عضو شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی را در ارزيابیهای  اين شبکه، بر اساس عملکرد سال 1394 اخدمت ايشان تبريک و تهنيت عرض  نموده، و برايشان توفيقات الهی و موفقيتهای روزافزون آرزومنديم .

- در دويست و هشتاد و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 12/7/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"اثر هيدروکسی تيروزول و دوکسوروبيسين خالص و نانوکپسوله با PLGA-PAA بر بيان ژنهای hTERT و CREB در رده سلولی HT-29 سرطان کولون"، "سنتز و شناسايي کمپلکسهای فلزات واسطه و اصلی با 5 و 5 بيس تترازول و مطالعه خواص دارويي آنها"، "بررسی اثرت تحريک نوری ليزری بر نانو ذرات طلای اصلاح شده پليمری حاوی داروی دوکسوروبيسين بر روی سلولهای سرطانی سينه"، "بررسی غلظت سرمی NOX1، سلنيوم و اسيد اوريک در افراد مبتلا به پارکينسون"، "نقش بالقوه مهار روند ليپوليز و گليکوليز در ميزان تمايز سلولهای بنيادی سرطانی به سمت سلولهای اندوتليال عروق"، "تأثير نانوذرات هسته- پوسته سيليکون اکسايد/طلا در پرتو درمانی سلولهای سرطانی سينه"، "طراحی و ساخت يک حفاظ نوترونی انعطاف پذير با استفاده از نانو ذرات جهت کاربرد در شتاب دهنده خطی پزشکی"، "استفاده از مواد افزودنی جهت مهار کريستاليزاسيون سيناريزين از حالت فوق اشباع"، "نانو ذرات مغناطيسی عامل دار شده با کربن بعنوان جاذب جديد در استخراج فاز جامد مغناطيسی برای استخراج  همزمان متامفنامين و افدرين از نمونه های ادرار"، "بررسی هيسنوپاتولوژيکی پوست در استفاده طولانی مدت درمال حاملهای ليپيدی نانو ساختار (NLC)"، "بررسی هيسنوپاتولوژيک استفاده طولانی مدت درمال نانو ذرات پلی (لاکتيک کوگليکوليک اسيد)"، و "توليد قطعات ScFv آنتی بادی عليه  ROR1 و بررسی عملکرد آن بر روی رده های سلولی سرطان سينه (MDA-MB-231، MDA-MB-468)" بترتيب پيشنهاد دکترها محمد رحمتی، رؤيا صالحی (دو طرح)، ناصر صمدی، مهدی طالبی، عليرضا فرج الهی، اصغر مصباحی، مريم مقصودی، حامد هميشه کار (سه طرح)، و مهدی يوسفی بررسی و مورد تصويب قرار گرفتند. در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها خطيبی، صمدی (دو طرح ديگر)، طالبی (طرحی ديگر)، مهدوی (چهار طرح)، و فرشدوستی (سه طرح) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 12/7/95 گزارشهای نهايي طرحهای 52/89، 119/92، 1110/92، 122/92، و 17/94 پس از بررسی پذيرفته شدند.  در اين جلسه گزارشهای کار دانشجويان دکترای تخصصی  پژوهشی مرکز نيز مطرح گرديد.  همچنين با تغيير تعرفه های نمونه های ميکروسکوپ الکترونی موافقت بعمل آمد.

- در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 8/6/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی تأثير کروسين در هيپرتروفی قلب ناشی از ايزوپروترنول در موش صحرايي ويستار نر"، "تأثير پيشگيرانه تمرينات تناوبی با شدت بالا بر بيان micro RNA-499 و ژنهای آپوپتوز و تغييرات بافتی در آسيب قلبی ناشی از دوکسوروبيسين در رت"، "بررسی بر هم کنش برخی داروهای قلبی- عروقی با پروتءين آلبومين سرم انسانی در شرايط فيزيولوژيکال با استفاده از اسپکتروسکوپی فلوئورسانس"، "بررسی بيان و تغييرات ژنتيکی ژنهای ZBTB16 و TWIST 1 در تمايز سلولهای بنيادی مزانشيمی مغز استخوان به رده استئوبلاستی"، "بررسی ميزان بيان درون سلولی اگزوزومی miRNAهای مؤثر بر بيان فاکتورهای تعديلکر ايمنی و رگزايي بر روی رده سلولی BT-474 و تغييرات آنها پس از تيمار با DHA"، "تأثير  تروگزروتين بر پارامترهای اسپرماتوزوئيد، ميزان استرس اکسيداتيو و سطح انسولين و آپووپتوز در بيضه رتهای نر بالغ و نابالغ ديابتيک نوع 1"، "بررسی وضعيت متيلاسيون DNA ناحيه پروموتری چهار ژن Adiponectin, GADD45B, GADD45A و Leptin در بيماران مبتلا به سرطان پستان"، و "مطالعه همبستگس زيستی قرص رزوواستاتين موجود در بازار دارويي ايران پس از تجويز تک دوز به داوطلبين سالم" بترتيب پيشنهاد دکترها يدالله آذرمی، رضا بدل زاده، محمد حسن زاده محله، مجيد فرشدوستی حق، توحيد کاظمی، رعنا کيهان منش، علی وند، محبوب نعمتی بررسی  و مورد تصويب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها مصباحی، بابالو، صالحی (دو طرح)، طالبی، رحمتی، هميشه کار (سه طرح)، خطيبس، داوران، فرج الهی، و صمدی مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 8/6/1395 گزارشهای نهايي و مقالات چاپ شده طرحهای 121/93 و 103/94 پس از بررسی پذيرفته شدند.  همچنين براساس فراخوان جذب هيئت علمی متعهد خدمت مرکز، دکتر مهران مسگری از بين سه نفر متقاضی، بر اساس رزومه ارسالی واجد شرايط شناخته شده و بصورت اوليه انتخاب شد.

- مرکز تحقيقات کاربردی دارويي در نظر دارد از ميان فارغ التحصيلان رشته های علوم دارويي يک نفر با شرايط زير را دعوت به همکاری نمايد:

1- آشنايي و تجربه کار با تکنيکهای درون تنی و جذب دارو

2- آشنايي با تکنيکهای روتين آزمايشگاهی

3- تجربه کافی در مديريت پروژه های تحقيقاتی و تدوين مقالات علمی

متقاضيان می توانند درخواست خود را به همراه رزومه علمی و کاری خود حداکثر تا آخر مرداد ماه سال جاری، حضوری به دبيرخانه مرکز تحويل دهند و يا به آدرس پست الکترونيکی hamishehkar.hamed@gmail.com ارسال نمايند و يا به شماره 04133363231 فاکس نمايند.  تاريخ مصاحبه متعاقباً از طريق تماس تلفنی به متقاضيان اعلام خواهد شد.

- در دويست و هشتاد و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 11/5/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"مطالعه اثر کرايسين لود شده در نانوذرات پليمری بر ترشح و بيان ژن لپتين و رسپتور آن در رده سلولی سرطان پستان"، "تأثير ويلداگليپتين بر شاخصهای استرس اکسيداتيو و تغييرات بيوشيميايي و بافتی کليه در رتهای مبتلا به ديابت نوع "، "بررسی سميت سلولی و اثر آنتی ميکروبيال عصاره ی هايپرسين بر لاکتوباسيل"،"ساخت حسگر الکتروشيميايي با استفاده از پلی دوپامين- بتاسيکلودکسترين لايه نشانی شده بر روی کربن شيشه ای و کاربرد آن در جهت تعيين مقدار برخی امينو اسيدها"، "سنتز و شناسايي نانوذرات مغناطيسی پليمری شده و کاربرد آن در استخراج فاز جامد مغناطيسی جهت اندازه گيری نگهدارنده ها در مواد غذايي و بهداشتی"، "بررسی اثرات ترانس چالکون بر مسير سيگنالينگ مايکرو ريبونوکلئيک اسيدهای 122,34a و تغييرات هيستوپاتولوژيک در کبد رتهای مبتلا به استئاتوهپاتيتيس غير الکلی"، "بررسی مکانيسم Crocin در القای آپوپتوز در رده های سلولی HL-60 و Molt-4"، "تأثير تروگزروتين بر ميزان استرس اکسيداتيو و سطح هورمونهای تستوسترون، LH، FSH و انسولين در خون و تغييرات بافتی و استريولوژيک در بيضه رتهای نر بالغ  و نابالغ ديابتيک نوع يک"، و "طراحی، ساخت، اجرا و انتقال دانش فنی توليد کيتوسان (جهت مصارف دارويي)" به ترتيب پيشنهاد دکترها ابوالفضل اکبرزاده، رضا بدل زاده، علی تقوی زنوز، محمد حسن زاده محله، رؤيا صالحی، عليپور، صفر فرج نيا، رعنا کيهان منش، و سالار همتی مورد بررسی وتصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها کاظمی، يوسفی، علی وند، بدل زاده (طرحی ديگر)، هادی هميشه کار، حسن زاده (طرحی ديگر)، و فرشدوستی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 11/5/1395 گزارشهای نهايي طرحهای 95/91، 121/92، 310/93، و 314/93  پس از بررسی پذةيرفته شدند.  در اين جلسه همچنين گزارش عملکرد ششماهه دکترها حسن زاده و کوثری نسب مطرح گرديدند که مورد اول پذيرفته شد.  افزايش تعرفه Freeze Drying و نيز تعرفه مربوط به تهيه لام هيستولوژی نيز مطرح و مورد تصويب قرار گرفتند.

 

- در دويست و هشتاد و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 14/4/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فيتوشيميايي ريشه و اندام هوايي گياه دارويي Ecballium elaterium (L)A Rich"، "بررسی تأثير تجويز تروگزروتين در موشهای حامله تغذيه شده با رژيم غذايي پرچرب بر سطح آپلين 13 خون و بيان ژن گيرنده های آن در تخمدان و تغييرات بافتی تخمدان در زاده های ماده"، "اثر شرايط گلوکز بالا روی تمايز سلولهای پيش ساز قلبی به سمت رده های سلولی شبه پريستين و آندوتليالی"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر فاکتورهای التهابی، استرس اکسيداتيو و استيل کولين در هيپوکامپ رتهای چاق شده، تحت رژيم پر چرب"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر شاخصهای استرس اکسيداتيو و TNF-α در بافتهای قلب و کبد رتهای چاق شده، تحت رژيم پر چرب"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر فاکتورهای پيش التهابی مترشحه از بافت چربی، استرس اکسيداتيو بافت چربی و مقاومت به انسولين در رتهای چاق شده، تحت رژيم پر چرب"، "تأثير نيترات غير ارگانيک بر پارامترهای اسپرماتوزوئيد، بيان ژن ميکروريبونوکلئيک اسيدهای 34b و 449a، آپوپتوز و تغييرات بافتی و استربولوژيک در بيضه رتهای نر ديابتيک نوع 1"، و "فرمولاسيون هيدروژلهای پلی N و N-دی متيل آمينو اتيل متاکريلات حاوی مترونيدازول جهت دارورسانی هدفمند به معده" بترتيب پيشنهاد دکترها پرينا اصغريان، شؤين ببری، رضا رهبر قاضی، مهديه عباسعليزاده (سه طرح)، رعنا کيهان منش، و حامد هميشه کار مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها اکبرزاده، تقوی، کيهان منش (دو طرح ديگر)، عبدالعليزاده، صالحی، بدل زاده، و عليپور مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند که طرح پيشنهادی دکتر اکبرزاده تصويب نگرديد و در مورد بقيه، مقرر شد نظرات داوری و شورای به مجريان محترم منعکس گردد.  د رنشست مورخه 14/4/1395 گزارشهای نهايي طرحهای 123/91، و 84/92 پس از بررسی پذيرفته شدند.

- در دويست و هشتاد وپنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 17/3/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تعيين بار انگلی توکسوپلاسما گوندييدر بافت مغز موش Balb/C پس از تزریق با آنتی ژنهای دفعی- ترشحی ليپوزومال با روش Real time PCR"، "بررسی نقش گرلين بر بيان ژنهای 2 و 1 CarSper تغييرات فرا ساختاری بافت بيضه و پارامترهای اسپرم ناشی از سيکلوفسفاميد در موشهای بالغ"، "نقش انواع نانو ذرات ليپيدی (نانوذرات جامد ليپيدی (SLN)، نانو ساختارهای ليپيدی (NLC) و نانو ليپوزومها) در افزايش اثر ضد ميکروبی منتول، سيترال و فلوکونازول"، و "بررسی اثرات کورکومين خوراکی بر ميزان بيان MiR-25 و MiR-106b و فاکتورهای موثر در تکامل سلولهای TREG در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس" بترتيب پشنهاد دکترها احسان احمدپور، جعفر سليمانی راد، حامد هميشه کار، و مهدی يوسفی مطرح و مورد تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها کاظمی (بصورت مگا پروژه)، يوسفی (بصورت مگا پروژه)، اصغريان، حسن زاده محله، کيهان منش، اکبرزاده (دو طرح)، هادی هميشه کار، و عباسعليزاده (سه طرح) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.   طرحهای پيشنهادی دکترها آقازاده و پيرزاده نیز بررسی شدند ولی در اولويت تصويب قرار نگرفتند.  در نشست مورخه 17/3/1395 همچنين گزارشهای نهايي طرحهای129/85، 32/90، 82/91، 93/92، 23/94 و 83/94 پس از بررسی پذيرفته شدند.

 

- در دويست و هشتاد وچهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 20/2/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فيتوشيميایی و فعاليت آنتی اکسيدانی گياه Marrubium propinquum"، "بررسی فيتوشيميايي و ارزيابی اثرات سميت عمومی و آنتی اکسيدانی Zosimia absinthifolia"، "جداسازی نواحی متغير آنتی بادی تک زنجيره ای ScFv عليه HSP70 از کتابخانه آنتی بادی فاژ"، "مطالعه خصوصيات نانوهيبريد اکسيد بيسموت و اکسيد آهن جهت استفاده در تصويربرداری سی تی اسکن و تشديد مغناطيسی به عنوان ماده کنتراست دو گانه"، "مطالعه ضد سرطانی اپورين 2 و 1 و بررسی تأثير جهش برخی اسيد امينه ها در فعاليت ضد سرطانی پپتيد"، "بررسی اثر داروی IVIg بر روی سيستم ايمنی ميزان باروری افراد مبتلا به شکست مکرر لانه گزينی Recurent Implantaion Failure"، و "بررسی اثر داروی IVIg بر روی سيستم ايمنی ميزان باروری افراد مبتلا به سقط مکرر (RPL) ناشی از علل ايمونولوژيک" بترتيب پيشنهاد دکترها ساناز حامد يزدان، لاله خدايي، جلال عبدالعليزاده، اصغر مصباحی، احمد ياری خسروشاهی و مهدی يوسفی (دو طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه طرحهای پيشنهادی دکترها حاج ابراهيمی، سليمانی راد، احمد پور و فرج نيا نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند که مقرر گرديد نظرات داوری به ایشان ارسال گردد.

 

- در دويست و هشتاد وسومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 30/1/1395 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"مقايسه و ارزيابی خصوصيات فيزيکوشيميايي نمونه های عسل منطقه آذربايجان در سال 1394"، و"مطالعه سازگاری فيزيکوشيميايي کوجيک اسيد با برخی  مواد دارويي و اکسيپانهای مورد استفاده در اشکال دارويي نيمه جامد ضد لک" هر دو پيشنهاد دکتر فرناز منجم زاده مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها يوسفی (4 طرح)، خدايي، حامد يزدان، عبدالعليزاده، و خسروشاهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهايي طرحهای 61/85، 112/91، 45/92 و 83/92 پس از بررسی پذيرفته شده و طرحهای مزبور خاتمه يافته اعلام شدند.

 

 

[Home]      [Laboratories]      [About us]      [Contact us]

آخرين تجديد 4/10/ 1397. طرح از مريم بنازاده اميرخيز