23 April 2019
Search :
  News

 

 

 

Home

Laboratories

About us

Contact us

 

Latest News  

 

- در سيصد و سی و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 25/12/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی تاثیر داروی پنتوکسی فیلین بر روی فاکتورهای التهابی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی" و "تدوین دانش فنی و طراحی کامل خط تولید تیو گلیکولیک اسید و نمکهای معدنی تیو گلیکولیک اسید" بترتیب پیشنهاد دکترها افشین قره خانی و سالار همتی مطرح و موردتصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرح پیشنهادی دکتر نوزاد مجدداً مورد بررسی  قرار گرفت. در نشست مزبور پایاننامه‌ها و مقالات استخراجی از طرحهای 314/93، 11/96، 710/96، و 61/97 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و سی و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 13/12/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی سطوح سرمی لکتین اتصال دهنده مانوز-2 (MBL-2)، تناسین C و توتال آنتی اکسیدانت (TAC) با میزان گرفتگی عروق در بیماری عروق کرونر قلبی" پیشنهاد دکتر فاطمه خطیبی خاکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در این جلسه همچنین طرح پیشنهادی دکتر نوزاد نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در نشست مزبور پایاننامه‌ها و مقالات استخراجی از طرحهای 73/92، 116/92، 77/94، 32/96، 1211/96، 66/97 و 78/95 بعنوان گزارش نهایی بررسی و غیر از مورد آخر بقیه پذیرفته شدند.

- در سيصد و سی و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 29/11/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی تأثیر تحریک الکتریکی و تزریق آستروسیتهای انسانی نشان دار شده بر پارامترهای اسپرم و ترمیم ضایعه نخاعی در موشهای صحرایی"، "بررسی اثر چاپرونها بر بیان قطعه آنتی بادی Fab در E. coli"، "اثر سلولهای بنیادی+c-kit استخراج شده از مغز استخوان برپاسخ دهی تراشه وسطح T-bet mRNA وGATA-3  در بافت ریه رتهای نر حساس شده با اوالبومین"، و "سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان/متاکریلات/هیدروکسی آپاتیت بر پایه گرافن اکسید با قابلیت پرینت سه بعدی و بررسی خواص مکانیکی آن" بترتیب پیشنهاد دکترها پرویز شهابی، صفر فرج نیا، رعنا کیهان منش و سالار همتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار و خاکی خطیبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور مقالات چاپ شده استخراجی از طرح 55/97 نیز پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد.

- در سيصد و سی و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 15/11/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی سطح بیان و الگوی متیلاسیون در پروموتر ژن پروتئین Survivin در سلولهای تک هسته‌ای خون محیطی و ارتباط سطح پلاسمایی آن با فعالیت بیماری در مبتلایان به بیماری بهجت"، "تهیه و ارزیابی داربستهای نانو کامپوزیتی ژلاتین متاکریلات PCL-PEG-PCL برای تحویل کنترل شده سلول و فاکتور رشد جهت استفاده در بازسازی استخوان"، "تهیه و ارزیابی داربست زیست سازگار مبتنی بر ژلاتین و کوپلیمر پلی اتیلن-پلی پروپیلن اکساید جهت استفاده در مهندسی بافت غضروف"، "بررسی تاثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پر چرب بر روی میزان نیتریک اکساید، تغییرات استریولوژیک در بافت سیاتیک و نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت نوع دو در موشهای صحرایی نر"، "بررسی تأثیر پماد با فرمولاسیون جدید بر التیام زخم سوختگی و مقایسه آن با درمان استاندارد در مدل حیوانی رت"، "تأثیر استفاده از gamma-oryzanol به شکل حامل‌های لیپیدی نانو ساختار (NLC) و لیپوزوم بر خصوصیات جنبایی، مورفولوژیکی، اکسیداتیو و فلوسایتومتری اسپرم"، و "طراحی و ساخت نانو امولسیون روغن زیتون حاوی ماینوکسیدیل ودوتاستراید جهت کاربرد به عنوان محرک رویش مو" بترتیب پیشنهاد دکترها علیرضا خبازی، سودابه داوران، علی عابد الهی، رفیقه قیاسی، مهران مسگری، و حامد همیشه کار (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در نشست مزبور همچنین طرح پیشنهادی دکتر شهابی نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.  در جلسه مورخه 15/11/97 پایاننامه و مقالات استخراجی از طرحهای 46/94، 58/95، 116/96، و 55/97 نیز بررسی شدند که غیر از مورد آخر بقیه بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شده و طرحهای مزبور خاتمه یافته اعلام گردیدند.  در این جلسه تعرفه جدید خدمات LCmass نیز تصویب گردید.

- در سيصد و سی و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 1/11/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "زیست حسگرهای ژنی مبتنی بر روشهای الکتروشیمیایی جهت شناسائی پاتوژنهای میکروبی"، "بررسی تائوپاتی به دنبال آسیب نخاعی و اثر ایمونوتراپی بر عوارض ناشی از آن در سیستم اعصاب مرکزی موش های سوری نر"، "بررسی اثر چاپرونها در بیان محلول آنتی بادی تک زنجیره‌ای در E. coli"، "سنتز و شناسایی کمپلکسهای پلی پیریدیلی روتنیم (2) با بخش چریی دوست تترازول و بررسی فعالیت ضد سرطانی آنها"، "سنتز نانو کامپوزیت گرافینی اصلاح شده بر پایه پلیمر و بررسی کاربرد آن در سیستمهای دارو رسانی"، و "سنتز و شناسایی نانوفیتوزوم و بارگیری سه ترکیب ضد سرطان سیناماآلدهید، سیس پلاتین و ATRA و بررسی عملکرد آن بر روی سلولهای سرطانی MDA-MB-231 سرطان پستان" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد حسن‌زاده، پرویز شهابی، صفر فرج نیا و حامد همیشه کار (سه طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.   در نشست مزبور همچنین مقاله مروری استخراجی از طرح 122/94 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد.  در جلسه مورخه 1/11/97 تعرفه‌های جدید خدمات GCmass و NMR نیز مورد تصویب قرار گرفتند.

- در سيصد و سی و یکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 17/10/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی غلظت سرمی فاکتور رشد مشتق از پلاکت، ماتریکس متالوپروتئیناز-2 و مالون دی آلدئید در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر قلبی"، "سنتز نانوکامپوزیتهای حاوی عوامل مولد اکسیژن فعال و بررسی امکان استفاده از آنها در درمان دینامیک نوری"، "تهیه و ارزیابی invitro خواص ضد سرطانی نانوذرات پلیمری برپایه PLGA-PEG حاوی تراپوکسین A و متوترکسات بروی سلولهای سرطانی سینه MCF-7"، "تاثیر آلودگی هوا بر شاخص های بیوشیمیایی مرتبط با استئوپروزیس در مدل حیوانی رت"، "بررسی اثر حفاظتی β-lapachone در برابر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از داروی دوکسوروبیسین در موش های نر C57BL/6"، "اثر تغذیه نانو کروسین و نارینژنین بر ویژگیهای اسپرم، شاخص پراکسیداسیون لیپیدی منی، تغییرات هیستولوژیک بیضه و پاسخ های ایمونولوژیک خروس"، "تهیه نانوساختار های لیپیدی روغن کندش Gypsophila struthium و ارزیابی خواص محافظتی و کاهش ریزش موی سر"، و "بررسی ارتباط بیان miR-214 در نمونه های توموری بیماران سرطان پستان با ژن PTEN و یافته های سرجیکال پاتولوژی" بترتیب پیشنهاد دکترها فاطمه خاکی خطیبی، حسین صمدی کفیل، عفت علیزاده، مهران مسگری (دو طرح)، حامد همیشه کار(دو طرح) و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در نشست مزبور هم چنین طرحهای پیشنهادی دکترها عابد الهی، شهابی، و پیش گاهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در این جلسه مقالات و گزارشهای نهایی طرحهای 92/87، 71/88، 32/89، 77/91، و 22/96 نیز پس از بررسی پذیرفته شده و طرحهای مزبور خاتمه یافته اعلام گردیدند.

- در سيصد و سی و مين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 3/10/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "طراحی و ساخت نانو امولسیون روغن زیتون حاوی ماینوکسیدیل ودوتاستراید جهت کاربرد به عنوان محرک رویش مو"، و "طراحی نانوذرات مغناطیس برپایه سیکلودکسترین دندریتی-گرافن اکسید بهمراه ملاتونین به منظور افزایش اثر بخشی دوکسوروبیسین بر فرایند های آپاپتوتیک" به ترتیب پیشنهاد دکترها حامد همیشه کار و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها عابد الهی، خاکی خطیبی، و مسگرینیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 3/10/97 مقالات و گزارشهای نهایی طرحهای 121/81، 41/82، 74/82، 64/83، 43/85، 86/85، 88/85، 22/87، 76/93، 46/94، 47/94، 127/94، 33/96، و 36/96  بررسی شده و غیر از گزارش نهایی طرح 46/94 همگی پذیرفته شدند.

- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و چهارمين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت رياست محترم، مديريت محترم و تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.

- در سيصد و بیست و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 5/9/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "سنتز و مشخصه یابی نانوپارتیکلهای زیست تخریب پذیر PLGA-PEG-PLGA باترکیب متغیر از پروتئین BMP2  جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان"، "سنتز فیلم های هیدروژل کربوکسی متیل سلولز شبکه‌ای شده توسط مس و بررسی امکان استفاده از آن به عنوان پوشش های زخم دارای خواص ضد باکتری"، و "تأثیر افزودن لیپیدهای نانوساختار و نانوفیتوزومهای حاوی عصاره گوجه فرنگی و مارچوبه بر اکسیداسیون چربی، ترکیبات زیست فعال و برخی از ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و سازگاری پنیر پرورده"بترتیب پیشنهاد دکترها سودابه داوران، حسین صمدی کفیل و حامد همیشه کار مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند. در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار (طرحی دیگر)، و خاکی خطیبی نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفاتد. در نشست مزبور پایاننامه و مقالات استخراجی از طرحهای 34/88، 103/89 بعنوان گزارشهای نهایی پذیرفته شدند. و همینطور طرحهای 95/82 و 26/83 خاتمه یافته اعلام شدند.

- در سيصد و بیست و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 21/8/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "ارزیابی تاثیر نانوذرات طلا و نقره سنتز شده از عصاره گیاه کاکوتی در منطقه آذربایجان بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی"، "بررسی اثر مهار اتوفاژی بر بهره‌ی فوتوترمال تراپی با نانومیله‌های طلا در سلولهای بنیادی نروبلاستومای انسانی SH-SY5Y"، "بررسی میزان بیان ژنهای مربوط به استخوان سازی و رگ زایی در سلولهای بنیادی پالپ منتقل شده بر اسکفلدهای قابل تزریق حساس به دما بر مبنای N-ایزوپروپیل آکریلامید حاوی BMP2 و VEGF"، و "ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات کیتوزان بارگیری شده با فینگولیمود اصلاح شده با پپتید CDX جهت دارورسانی هدفمند به مغز" بترتیب پیشنهاد دکترها ابوالفضل اکبرزاده، فرهاد بانی، سودابه داوران و امیر ضارب کهن مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین پایاننامه و مقالات استخراجی از  طرحهای 45/94، 56/94، 122/94، 52/95، 115/95 و 55/96  بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/8/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "مقایسه اثر تجویز سلولهای مزانشیمی با نانو ذرات حاوی سروبرولبایزین بر بیان فاکتورهای رونویسی سلولهای ایمنی، MMP9 و INFγ در مدل EAE مولتیپل اسکلروزیس در موش C57BL"، "بررسی اثر فرمولاسیون موضعی تهیه شده از گیاهان نخل اره‌ای و رزماری و زیتون جهت درمان آلوپسی اندروژنیک"، "تعیین مقدار بیومارکرهای Mucin 1 ، cyfra 21.1 با استفاده از زیست حسگرهای الکتروشیمیایی"، "ارزیابی مارکرهای عملکردی کبدی در شیت سلولهای کبدی تولید شده با پلیمر حساس دمایی در مقایسه با شیت تولید شده در ماتریکس سلول زدایی شده کبد"، و "طراحی و مهندسی شیت سلولی اندوتلیال قرنیه با استفاده از پلیمر هوشمند زیست سازگار برپایه پلی پپتید شبه الاستین و سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی" بترتیب پیشنهاد دکترها عباس ابراهیمی کلان، یوسف جوادزاده، محمد حسن زاده محله، و عفت علیزاده (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  دراین جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها اکبرزاده، صمدی کفیل، و داوران مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در نشست مورخه 7/8/97 گزارشهای نهایی طرحهای 76/87، 85/92، 27/95 و 77/96 بهمراه مقالات مربوطه نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 23/7/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی اثر ترانس چالکون بر متابولیسم لیپیدی کبد در موشهای صحرایی مدل کبد چرب غیر الکلی" پیشنهاد دکتر محمد رضا علیپور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در جلسه مزبور همچنین گزارشهای نهایی طرحهای 41/91، 61/91، 1111/92، 53/94، 26/95، و 47/95 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/7/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "اثرات ترانس چالکون بر بیان ژن Galectin-3 و ژنهای مرتبط با فیبروز قلبی در قلب رتهای تغذیه شده با رژیم پر چرب"، "تهیه و ارزیابی in vitro خواص ضد سرطانی نانو ذرات پلیمری بر پایه PLGA-PEG حاوی تراپوکسین A  و متوترکسات بر روی سلولهای سرطانی سینه MCF-7"، "اثر مهار فعالیت تلومری و میتوکندری بر کنترل عملکرد سلولهای بنیادی سرطانی حاد میلوئیدی"، "تولید پلاکت از سلولهای بنیادی خون بند ناف با استفاده از بایوراکتور"، "مقایسه و بررسی اثر ضد دیابتی رزوراترول بارگیری شده بر روی لیپوزوم و نانو ناقلهای لیپیدی بر روی رتهای دیابتی شده با الوکسان" و "سنتز نانومیله‌های طلا ی پوشش داده شده با مایسلهای پلیمری هوشمند به عنوان یک حامل در رهش کنترل شده‌ی داروی ضد سرطان دوکسوروبیسن" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد رضا علیپور، عفت علیزاده، حجت ا... نوزاد (دو طرح)، و دکتر حامد همیشه کار (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرح پیشنهادی دکتر سارا علیزاده نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 9/7/97 گزارشهای نهایی و مقالات ارائه شده بعنوان گزارش نهایی طرحهای 17/93، 39/93، 114/93، 115/93، 94/95، و 611/96 پس از بررسی پذیرفته شدند. در این جلسه همچنین پیشنهاد امیرخیز کارشناس آزمایشگاه مرکزی مبنی بر افزایش تعرفه آزمایشات مربوط به دستگاه DLS (سایز ذرات و پتانسیل زتا) مورد تصویب قرار گرفت.

- در سيصد و بیست و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 26/6/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی تاثیر استرس و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم قبل و طی بارداری در موشهای صحرایی ماده بر رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی و میزان کریپتوکروم 2 در قشر پره فرونتال زاده‌های نر"، "تعیین اثر فنیل بوتیرات بر افزایش حساسیت یا شکست مقاومت دارویی اگزالی پلاتین روی سرطان کلون تحت شرایطIn vitro"، "بررسی اثر حفاظتی مسیرهای سیگنالینگ NAD+-AMPK-NFkB/ iNOS-ERK1 در برابر نفروتوکسیسیتی ناشی از داروی دوکسوروبیسین در موشهای نر C57BL/6"و "بررسی اثر حفاظتی مسیر سیگنالینگ NAD+-SIRT1-AMPK-mTOR/Nrf2 در برابر کاردیوتوکسیسیتی و هیپرتروفی قلبی ناشی از داروی دوکسوروبیسین در موشهای نر C57BL/6" بترتیب پیشنهاد دکترها شیرین ببری، حمید رضا حیدری سورشجانی و دکتر مهران مسگری (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین دو طرح پیشنهادی دکتر نوزاد نیز مطرح گردیدند.  در نشست مزبور گزارشهای نهایی طرحهای 45/93 و 114/93 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 12/6/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "اثر افزودن آنتی‌اکسیدانهای ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ و رزوراترول به شکل نانو (لیپوزوم و NLC) و غیرنانو شده در رقیق کننده اسپرم خروس بر فراسنجهای میکروسکوپی، آنتی اکسیدانی و بیان ژن ضد آپوپتوزیس"، "تثبیت همزمان اینولیناز و پکتیناز بر روی نانوذرات آهن-طلا جهت تولید نوشیدنیهای شفاف دارای خاصیت پروبیوتیک" و "بررسی فراوانی فاکتورهای موثر در تکامل انواع زیر گروه‌های لنفوسیتهای B در زنان مبتلا به سقط مکرر (RPL) در مقایسه با خانمهای بارور سالم" بترتیب پیشنهاد دکترها حامد همیشه کار (دو طرح) و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین گزارشهای نهایی طرحهای  125/91، 126/94 و 61/96 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- برگزيده شدن امیر منصور وطنخواه، کارشناس محترم آزمايشگاه عمومی مرکز، به عنوان کارشناس برتر مراکز عضو شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی و مریم بنازاده امیرخیز بعنوان رابط برگزیده‌ی مراکز عضو شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی را در ارزيابیهای  اين شبکه، بر اساس عملکرد سال 1396 خدمت ايشان تبريک و تهنيت عرض  نموده، و برايشان توفيقات الهی و موفقيتهای روزافزون آرزومنديم .

- در سيصد و بیست و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 29/5/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "ریبوتایپینگ ایزوله های کلستریدیوم دیفیسیل جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال 1397"، "ارزیابی تاثیر مهار پمپ افلاکس AdeABC با استفاده از پپتیدهای نوکلئیک اسید اختصاصی درحساسیت به سیپرو فلوکساسین درایزوله‌ی آسینتوباکتر بومانی مقاوم به سیپروفلوکساسین"، "ارزیابی تاثیر مهار ژن mcr-1 با استفاده از پپتید نوکلئیک اختصاصی در حساسیت به کولیستین در ایزوله‌ی اشرشیا کلی مقاوم به کولیستین"، "بررسی اثرات ترانس چالکون بر مقادیر miR-21 و پروتئین PPARα در کبد رتهای مبتلا به استئاتوهپاتیتیس غیر الکلی"، "بررسی اثر محافظتی گاما اوریزانول بارگیری شده در ساختار های نانو اتوزومی در برابر سرطان پوست القا شده توسط UV-B"، "فرمولاسیون نانو حاملهای لیپیدی وزیکولی (Invasome) جهت دارورسانی موضعی همزمان داروهای بوپیواکائین و بوپرنورفین"، و "بررسی خصوصیات کاربردی و ریزپوشانی پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین‌های هسته لیموترش پرشین (Citrus Latifolia)" بترتیب پیشنهاد دکترها طاهره پیرزاده، حسین صمدی کفیل (دو طرح)، محمد رضا علیپور، حامد همیشه کار (سه طرح) مطرح و مورد تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها مهدی یوسفی (دو طرح)، حامد همیشه کار (دو طرح دیگر)، و شیرین ببری مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارش نهایی طرح 76/95 نیز پس از پذیرفته گردید.  در جلسه‌ی مورخه‌ی 29/5/1397 موضوع امکان ارائه‌ی مقاله به جای گزارش نهایی جهت تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی غیر پایان نامه نیز مطرح شد و بنا به تصویب اعضاء مقرر گردید، در صورتی که مقاله 80 درصد اهداف طرح را تحت پوشش قرار دهد به عنوان گزارش نهایی مورد پذیرش قرار گیرد و در غیر این صورت مجری موظف به ارائه گزارش نهایی و جزئیات عملکرد سایر اهداف خواهد بود.

- در سيصد و بیست و یکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 15/5/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی تاثیرکمکی عصاره دانه انگور (grape seed extract) بر موکوزیت دهانی در بیماران با سابقه رادیوتراپی"پیشنهاد دکتر حسین اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها پیرزاده، همیشه کار، داوران، و صمدی کفیل (دو طرح) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهایی طرحهای 35/94، 36/94، 78/95 و 112/95 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیستمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 25/4/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی خواص سایتوتوکسیک گیاه Falcaria vulgaris بر روی رده سلول‌های سرطانی MCF-7 و SW-872 و نرمال HFFF"، و "شناسائی نشانگر زیستی CA 125 با استفاده از ایمونوحسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانو ذرات فلزی نجیب" بترتیب پیشنهاد دکترها پرینا اصغریان و محمد حسن‌زاده محله مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها مهدی یوسفی، حامد همیشه کار، حسین صمدی، و عباسعلیزاده مطرح و بررسی گردیدند.  در نشست مورخه 25/4/1397 گزارشهای نهایی طرحهای 37/94، 63/95، 77/95، و 65/96 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و نوزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 4/4/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی فعالیت آنزیم ماتریکس متا‌لوپروتئیناز-3 و سطح ادراری مولکول آسیب کلیه-1 در بیماران مبتلا به دیابت با محدوده های متفاوت آلبومینوری" و "استخراج موسیلاژ دانه بارهنگ شهری و استفاده از آن در تولید ذرات هیدروژل با کیتوزان، آلژینات و ژلاتین به عنوان نانو حامل های آلفا لینولنیک اسید" بترتیب پیشنهاد دکترها علی مطاع و حامد همیشه کار مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند. در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها نوری و صادق‌زاده نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در این نشست مقالات چاپ شده استخراجی از طرح 27/91 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد. همچنین اعضاء تصویب نمودند که در خصوص پایان نامه هایی که از خارج از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و توسط اعضای تمام وقت مرکز جذب می گردند امتیاز مورد انتظار معادل امتیاز کل پایان نامه می باشد که در پایان نامه PhD به میزان 72 امتیاز (5.76 امتیاز) و در پایان نامه کارشناسی ارشد به میزان 32  امتیاز (2.56 امتیاز) است.

- در سيصد و هیجدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 28/3/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی اثرات تحریکی Toll-like receptor توسط لیپو پلی ساکارید باکتری گرم منفی بر روند تمایز و بلوغ سلول های بنیادی آندوتلیال جدا شده از خون بند ناف"، "بررسی اثرات میوه ی بامیه esculentus Abelmoschus بر روی کنترل قند بیماران دیابتی نوع 2 دریافت کننده‌ی داروهای خوراکی"، "بررسی حساسیت پرتویی حاصل از نانو ذرات پوسته- هسته طلا- اکسیدآهن باند شده با تراستوزومب در پرتودرمانی سرطان پستان"، "بررسی اثر استرس دوره‌های پیش بارداری، بارداری و شیردهی بر میزان استرس شبکه آندوپلاسمی، بیان و متیلاسیون WFS1 و GLUT2 و ترشح انسولین از جزایرلانگرهانس جدا شده پانکراس موشهای صحرایی بالغ نر نسل اول"، "بررسی میزان تولید NKp46+CD57+NKcells مشتق شده از سلولهای بنیادی خون بند ناف"، دارورسانی هدفمند متوترکسات با نانو کریستالهای هیدروکسی آپاتیت اصلاح سطح شده با آلندرونات و بررسی مکانیسم عملکرد مولکولی آن درآرتریت روماتویید در مدل سلولی (in-vitro)"، و "بررسی فعالیت ضد باکتریایی سیپروفلوکساسین، جمی فلوکساسین و لووفلوکساسین بر علیه باکتریهای گرم منفی جمع آوری شده از بیمارستان امام رضا در طول سال 97-96" به ترتیب پیشنهاد دکترها رضا رهبر قاضی، صبا غفاری، علیرضا فرج اللهی، رعنا کیهان منش، حجت ا... نوزاد، حامد همیشه کار، و هادی همیشه کارمورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها حامد همیشه کار (طرحی دیگر)، مهدی یوسفی، افتخاری، و تمیزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 28/3/97 مقالات استخراجی و چاپ شده طرحهای 61/93، 127/93، 53/95 و 56/95 نیز پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و شانزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/3/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "طراحی زیست حسگر ژنی و ایمنی جهت شناسایی سریع باکتری لژیونلا پنوموفیلا"، "بررسی اثرات کشندگی و آپوپتوتیک ترکیب ( 5- هیدروکسی 1 و 4 نفتوکینون) روی پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی"، "بررسی فعالیت آنتی مالاریایی Artemisia fragrans wild"، "بررسی اثرات سایتوتوکسیک سه گونه از گیاهان جنس Eryngium بر روی رده های سلولهای سرطانی MCF-7 و panc-1 SW872 و نرمال HFFF"، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواجهه با تولوئن بر پارامترهای زیستی و ایمونولوژیک در خرگوش"، "بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک با سطح آنزیمهای کبدی (AST, ALT)، گرید سونوگرافی کبد چرب و intima media thickness (IMT) دربیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی"، "سنتز زیستی نانوکامپوزیت طلا/پرلیت با استفاده از عصاره پیازچه (Allium fistulosum) و بررسی خواص و کاربرد آن در روشهای جدید درمان سرطان (فتوترمال تراپی و فتودینامیک تراپی)"، "تولید گیاهی مشتقات گرافن با روش شیمی سبز و سنتز نانوکامپوزیت آن در حضور طلا و بررسی کاربردهای آن با استفاده از فتودینامیک/فتوترمال تراپی سلولهای سرطانی"، "بررسی میزان نایل شدن به سطح درمانی تراف مایکوفنولات در رژیم های حاوی سیکلوسپورین و تاکرولیموس در بیماران پیوند کلیه در شش ماه اول بعد دریافت پیوند"، "بررسی مسیر آپوپتوزی Caspase 9 و بیان ژن AHR در سلولهای بنیادی سرطانی حاد میلوئیدی متعاقب مهار مسیر میتوکندریایی"، "بررسی اثر نانوفیتوزوم های روتوزید بر قند خون در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین"، "تاثیر اشکال نانو و آلی عنصر سلنیوم و برخی گونه‌های پروبیوتیکی بر وضعیت سیستم ایمنی و عملکرد بره‌های نژاد قزل در دوره قبل از شیرگیری"، "اندازه گیری اسپکتروفلوئوریمتری سدیم آلندرونیت در مایعات بیولوژیک با استفاده از نانو جاذب مغناطیسی" و "بررسی نقش ملاتونین در کاهش میزان مقاومت دارویی رده سلولی لوسمی مقاوم به داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین" به ترتیب پیشنهاد دکترها محمد آقازاده، احسان احمدپور، پگاه اکبری اسبق، پرینا اصغریان، یحیی رسول‌زاده، الناز شاسب، رؤیا صالحی قره ورن (دو طرح)، افشین قره خانی، حجت ا... نوزاد چروده، حامد همیشه کار (سه طرح) و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.

- در سيصد و پانزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 24/2/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی تاثیر مصرف مزمن عسل طبیعی بر روی علائم محرومیت از مورفین در موش صحرایی نر"، "بررسی تأثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر پارامترهای اسپرماتوزوئید، میزان میکروریبونوکلئیک a34، استرس اکسیداتیو و تغییرات بافتی در بیضه رت های نر دیابتی نوع 2"، و "بررسی تاثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر میزان میکروریبونوکلئیک اسید 449a، بیان سیتوکاین های التهابی(TNF-α وIL6 )، آپوپتوز و تغییرات استریولوژیک بیضه در رت های نر دیابتی نوع دو" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد چرخ‌پور، و رعنا کیهان منش (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها نوری، رهبر قاضی (دو طرح)، همیشه کار، مطاع، کیهان منش (طرحی دیگر)، احمدپور، صادق‌زاده و یوسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در سيصد و چهاردهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 3/2/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "تأثیر هم افزایی نیکوتینامید مونونوکلئوتید و ملاتونین بر سایز انفارکتوس، بیان ژنهای میتوکندریایی (Fox1 و SIRT3) و آپوپتوزی (Bax, Bcl2 و Casp3) و تغییرات بافتی میوکارد رتهای نر پیر به دنبال آسیب ایسکمی-رپریوژن"، "بررسی فیتوشیمیایی و ضد میکروبی گیاه Falcaria vulgaris"، "بررسی اثر ضد میکروبی و سایتوتوکسیسیته گیاه Artemisia fragrans"، " تهیه میسلهای بر پایه پلی استرهای زیست تخریب پذیر اصلاحش ده با گروههای کربوکسیلیک اسید جهت دارورسانی همزمان دو داروی کانفرون و دوکسوروبیسین برای درمان سرطان سینه"، "بررسی سطوح سرمی tenascin-C ,Dkk1، مارکرهای استرس اکسیداتیو و بیان لکوسیتی ژن های مسیر پیام رسانی wnt در بیماران مبتلا به آلزایمر"، و "نانوذرات ویروس گیاهی به منظور واکسیناسیون در محل برای ایمنی درمانی سرطان ریه" بترتیب پیشنهاد دکترها رضا بدل زاده، پرینا صغریان (دو طرح)، رؤیا صالحی قره ورن، علیرضا نور آذریان و احمد یاری خسروشاهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار (دو طرح)، کیهان منش (دو طرح)، و نوری مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه‌ی 3/2/97 گزارشهای نهایی طرحهای 24/91 و 113/94 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و سومين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت رياست محترم، مديريت محترم و تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.

- در سيصد و سیزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 21/12/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی میزان بیان کموکاین CXCL4 در موشهای آلوده به سویه‌ی RH توکسوپلاسما گوندیی"، "اندازه گیری میزان آکریل آمید در سیب زمینی سرخ شده به روشهای مختلف سرخ کردن و انواع مختلف روغن با استفاده از غشاهای الیاف تو خالی حاوی نانو ذرات و روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی"، "مطالعه اثرات ضد توموری مهار همزمان مولکولهای STAT3 و PD-L1 بوسیله نانوذرات بارگیری شده با مولکولهای siRNA"، "شناسایی غیر تهاجمی نشانگر cyfra 21.1 در نمونه‌ی بزاقی انسانی با استفاده از نانو حسگر الکتروشیمیایی"، "شناسایی و تعیین مقدار نشانگر Mucin 1 در سلولهای سرطانی با رده‌ی MCF-7 و نمونه‌ی بیولوژیکی تیمار نشده با استفاده از اپتا حسگر الکتروشیمیایی بر پایه‌ی بیوپلیمر عاملدار شده با نانو ذرات فلزی"، "بررسی اثر اگزوزومهای مشتق شده از سلولهای سرطان کولون بر مسیر سیگنالینگ بقا و مقاومت دارویی"، "تأثیر سروبرولایزین بر میزان بیان TLR2, TLR4 با مسیر NF-KB به دنبال مصرف مزمن الکل در موشهای صحرایی نر"، "کلون سازی، بیان و تخلیص پرتئین کایمریک واجد نواحی آنتی ژنیک UreB, FliD و Omp18 و ارزیابی پتانسیل کاربردی آن در تشخیص سرولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری"، و "بررسی میزان بیان ژنهای مؤثر در متاستاز، آنژیوژنز، آنتی آپوپتوز و miRNAs در نمونه‌های توموری و مارژین کولون در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال" به ترتیب پیشنهاد دکترها احسان احمدپور، الناز تمیزی، فرهاد جدیدی نیارق، محمد حسن‌زاده محله (دو طرح)، ناصر صمدی، سیامک صندوقچیان، صفر فرج نیا، و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها اکبرزاده، صادق‌زاده، بدل‌زاده، نوری، کیهانمنش (دو طرح)، بهمن یوسفی، و نورآذریان مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور همچنین گزارشهای نهایی طرحهای 112/90، 75/91، 34/94، 112/94، 35/96 و 75/96 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و دوازدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/12/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی اثر Scolicidal و میزان Apoptosis داروی آیورمکتین لود شده در نانو حاملهای لیپیدی بر روی پروتواسکولکسهای کیست هیداتید"، "ارزیابی اثر آلوپورینول در درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با هایپراوریسمی: مطالعه تصادفی دو سو کور کنترل شده با پلاسبو"، "تعیین اثر ضد سرطانی پپتید نفوذ کننده سلولی به همراه جهش رزیدوهای کلیدی در ساختار و عملکرد آیورین 1 و 2"، و "طراحی سیستم هوشمند دارو رسانی حساس به pH برای بهبود اثر ضد سرطانی متوترکسات در سلولهای سرطان استخوان انسانی رده‌ی Saos-2" بترتیب پیشنهاد د کترها احسان احمدپور، افشین قره خانی، احمد یاری خسروشاهی، و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها فرج نیا، صندوقچیان، مهدی یوسفی، صالحی، جدیدی، و احمدپور (طرحی دیگر) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 7/12/96 گزارش نهایی طرح 72/93 نیز پس از بررسی پذیرفته شد.

- در سيصد و یازدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/11/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی تغییرات پیش گویی کننده‌های پروفایل لیپیدی، وضعیت گلایسمیک و آنتروپومتریک بر پیامد سیروزی شدن کبد در بیماران کبد چرب غیر الکلی"، "بررسی فراروانی و عملکرد سلولهای Th17 و T تنظیمی در بیماران مبتلا به بهجت و مقایسه‌ی آن با افراد نرمال در جمعیت آذربایجان"، "بررسی فعالیت ضد سرطانی گرده کاج P. eldarica و تهیه‌ی فرمولاسیونهای پودر خشک استنشاقی از نانو ذرات لیپیدی حاوی فرآورده‌ی مزبور جها مقابله با سرطان ریه"، "تهیه‌ی نانو فایبرهای حاوی نانوفیتوزوم اسانس دارچین جهت عملکرد بهینه‌ی ضد میکروبی"، " سنتز نانو حامل زیست تخریب پذیر بر پایه‌ی پلی استر آلیفاتیک پر شاخه و بررسی ساختار و کاربرد آن بعنوان حامل داروی ضد سرطان"، "بررسی ارتباط شدت بیماری و هایپوآلبومینمی با درصد فروزماید دفع شده در ادرار بیماران بد حال بستری در بخش مراقبتهای ویژه"، "بررسی میزان فاکتورهای التهابی و پروفایل لیپیدی و miRNAهای دخیل در بیماران مبتلا به جریان آهسته‌ی کرونری"، و "ارزیابی و مقایسه‌ی تأثیر روش MACS بر سطح بیان ژنهای PRM1, PRM2, BAX, BCL-2 طول تلومر و سطح DNA fragmentation در نمونه‌ی اسپرمهای بیماران الیگواسپرمیک" بترتیب پیشنهاد دکترها منوچهرخوش باطن، زهره بابالو، حامد همیشه کار (سه طرح)، هادی همیشه کار، و مهدی یوسفی (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها رهبر قاضی، خسروشاهی، رمضانی، و برزگر جلالی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در سيصد و دهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 2/11/1396 تشکيل گرديد، طرح تحقيقاتی"تهیه گرده پوشش دهی شده با نانو ذرات FE3O4 بعنوان داربست سلولی به منظور استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی" پیشنهاد دکتر خسرو ادیب کیا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.   در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها شاسب، قره خانی، و جوادزاده مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در نشست مورخه 2/11/96 پایاننامه و مقالات استخراجی از طرحهای 102/93، 33/95 و 74/95 نیز بعنوان گزارشهای نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/10/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح تستوسترون و هورمون آنتی مولرین در سرم و بافت بیضه، میزان بیان پروتئین Kisspeptin، گیرنده آندروژن و تغییرت بافت بیضه در رتهای نر دیابتی نوع 2"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح اینترلوکین 17 و6، فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از سلولهای گلیا و پروتئین اسیدی رشته‌ای گلیالی در کولون و قشر مخ رتهای نر دیابتی نوع 2"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در سرم و بافت آمیگدال، سطوح سروتونین و نوروتروفین مشتق شده از مغز رد بافت آمیگدال و رفتارهای مربوط به اضطراب در رتهای نر دیابتی"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح سرمی و هیپوتالاموسی انسولین و لپتین و اختلالات رفتاری مربوط به اضطراب در رتهای نرسالم"، "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر سطوح روده‌ای سطوح سروتونین و نوروتروفین مشتق شده از مغز، بیان پروتئینهای گیرنده‌ی سروتونین و نوروتروفین مشتق شده از مغز و نشانگرهای آپوپتوز در بافت قلب رتهای نر دیابتی نوع 2"، "بررسی هم ارزی زیستی قرص رزوواستاتین 40 میلی گرم، تولید شرکت داروسازی اکسیر با نمونه رفرنس خارجی (برند Crestor) پس از تجویز تک دوز به داوطلبین سالم"، "فرمولاسیون پودر خشک استنشاقی داروهای سالبوتامول و کتوتیفن به روش فراصوت و ارزیابی برون تنی"، و "فرمولاسیون نانو ذرات سیمواستاتین بصورت پودر خشک استنشاقی و ارزیابی برون تنی" بترتیب پیشنهاد دکترها مریم ثقفی اصل (5 طرح)، و حامد همیشه کار (3 طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند. در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها مهدی یوسفی، و رهبر قاضی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در سيصد و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 27/9/1396 تشکيل گرديد، طرح تحقيقاتی"ارزیابی میزان بیان ژن RPL13A و سطح پروتئین آن در نمونه‌های بافت سرطان پستان و مقایسه آنها با نمونه‌های حاشیه‌ی تومور" پیشنهاد دکتر ناصر صمدی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در نشست مزبور طرحهای پیشنهادی دکترها ثقفی اصل (4 طرح)، نوری، همیشه کار (3 طرح)، مهدی یوسفی، علیزاده، احمدپور، و بهمن یوسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین پایاننامه و مقالات استخراجی از طرح 116/92 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد.

- در سيصد و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 13/9/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تهیه‌ی گرده‌ی پوشش دهی شده با نانو ذرات Fe3O4 بعنوان داربست سلولی به منظور استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی"، "آنالیز تغییرات مولکولی و بیان mRNA ژن CTLA-4 در افراد مبتلا به بیماری بهجت منطقه آذربایجان"، "بررسی اثرات تحریک نوری لیزری انواع اشکال نانو ساختارهای طلای پوشش داده شده با پلیمرهای زیست تخریب پذیر بعنوان حاملین داروی دوکسوروبیسین بر روی سلولهای سرطانی سینه"، "بررسی اثرات آپوپتوتیک فرم نانو انکپسوله‌ی ترکیب آنورابتن بر روی رده سلول HT-29 سرطان کولون"، " بررسی ترکیبات شیمیایی و خاصیت آنتی اکسیدانی میوه‌های گیاه Vitex pseudo negundo, var pseudo negundo"، "تأثیر نانولیپوزومهای سیسپلاتین و دوسه تاکسول به همراه سیتوکسیب (بعنوان مهار کننده‌ی EGFR) در القای آپوپتوز، پرولیفراسیون، آنژیوژنز و متاستاز در کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن (مطالعه درون تنی و برون تنی)، و "Melatonin in regulation of inflammatory pathways in rheumatoid arthritis and osteoarthritis in volrement of circadian clock gene" بترتیب پیشنهاد دکترها خسرو ادیب کیا، زهره بابالو، رؤیا صالحی (دو طرح)، حسین ناظمیه، حامد همیشه کار، و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.

- در سيصد و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 22/8/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تأثیر تروگزروتین بر میزان بیان miRNA 192 سطح TGF-B و خصوصیات استریولوژی بافت کلیه در رتهای نر دیابتی نوع 1"، "دارو رسانی هدفمند اگزالی پلاتین و ایماتینیب با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی هسته- آهن/طلای پوشش داده شده با پلیمرهای لایه به لایه از پلی اتیلن ایمین و هیالورونات در دره سلولی HT29 کولون"، "بررسی افزایش اثر بخشی بتائين با بارگیری آن در انواع سامانه‌های نانو ذره‌ای"، و "بررسی تأثیر استاتین بر هومئوستاز مسیر اکسیداتیو میتوکندری در موفقیت سلول درمانی در مدل سکته قلبی" بترتیب پیشنهاد دکترها فریبا میرزایی، حامد همیشه کار (دو طرح) و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار کرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها ناصر صمدی، ثقفی (دو طرح)، و ادیب کیا مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور پایاننامه و مقالات چاپ شده و استخراجی از طرحهای 33/93 و 710/93 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 8/8/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"مهار گیرنده آدنوزین A2AR در مدل تجربی سرطان سینه بوسیله نانو ذرات بارگیری شده با مولکولهای SiRNA"، "تهیه ایمونو حسگرهای الکتروشیمیایی پروتئین P532 با استفاده از ماتریکس پلیمری عامل دار شده با نانو ذرات طلا"، "مطالعه اثر هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اکتینومیستهای کشته شده بر بیماری دیابت نوع 1 در موش صحرایی ویستار"، و "اثر گرلین بر RNA20α و 199α و نیز میزان پروتئین VGF, HIF در بافت ریه رتهای نر در شرایط هیپوکسی مزمن" بترتیب پیشنهاد دکترها فرهاد جدیدی نیارق، محمد حسن‌زاده محله، مهران مسگری و فریبا میرزایی باویل مطرح و به تصویب رسیدند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها رمضانی، ناصر صمدی، مهدی یوسفی، ثقفی (سه طرح)، ناظمیه، و علیوند مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور همچنین مقالات چاپ شده و استخراجی از طرح 48/95 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 24/7/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"زیست حسگرهای آنزیمی و آپتامری جهت تشخیص زود هنگام بیماریهای مرتبط با اسید آمینه در نوزادان"، " تهیه نانو الیاف بر پایه egg shell membrane به منظور تولید داربستهای زیست تخریب پذیر و بررسی عملکرد آنها در مهندسی بافت"، "نقش فاکتور رونویسی Nrf2 در بررسی میزان اثر بخشی داروی Docetaxel در رده سلولی A549 سرطان ریه"، "بررسی فاکتورهای مؤثر در تکامل لنفوسیتهای Th17 و Treg در افراد مبتلا به سقط مکرر (RPL) قبل و بعد از درمان با سیکلوسپورین"، "بررسی زیر گروههای لنفوسیتهای T در زنان مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی (RIF) قبل و بعد از درمان با لنفوسیت در مقایسه با گروه کنترل"، و "بررسی زیر گروههای لنفوسیتهای T در زنان مبتلا به شکست مکرر لانه گزینی (RIF) قبل و بعد از درمان با تاکرولیموس در مقایسه با گروه کنترل" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد حسن‌زاده محله، رؤیا صالحی، ناصر صمدی، و مهدی یوسفی (سه طرح) مورد بررسی وو تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها یوسفی (سه طرح دیگر)، مسگری عباسی، رمضانی، همیشه کار، جدیدی نیارق، ثقفی اصل، صالحی (طرحی دیگر) و خاکی خطیبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  ئر نشست مورخه 24/7/96 پایاننامه‌ها و مقالات طرحهای 26/92، 123/92 و 46/95 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 3/7/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه Clinopodium umbrsoum"، "سنتز انواع اشکال نانو ساختارهای طلا به عنوان نانو حاملین دارویی و بررسی اثر شکل نانو ذرات و نوع لیزر (پالس و پیوسته) بکار رفته در عملکرد درمان گرما نوری بر روی سلولهای سرطانی سینه"، "تولید آبنباتهای حاوی نانوذرت تیمول، هل و لاکتوباسیلوس پلانتاروم جهت جلوگیری از رشد استرپتوکوکوس موتانس و کاهش فساد دندان"، "توسعه پوشش نانو گرافن اکسید مغناطیسی با استفاده از سل- ژل برای روش استخراج استیدبار جذبی کوپل شده با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا جهت استخراج همزمان آمفتامین و متامفتامین از نمونه ادرار"، "سنتز نانو ذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری جدید به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد مغناطیسی کوپل شده با کروماتوگرافی مایع"، "بررسی تأثیر ملاتونین بر روی آپوپتوز و حساسیت سلولهای سرطان استخوان به داروی دوکسوروبیسین و میزان بیان پروتئینهای Survivin و XLAP"، و "بررسی فراوانی فاکتورهای مؤثر در تکامل لنفوسیتهای TH17 و Treg در بیماران مبتلا به پره آکلامپسی و مقایسه با زنان باردار سالم" بترتیب پیشنهاد دکترها ساناز حامد یزدان، رؤیا صالحی، حسین صمدی کفیل، حامد همیشه کار (دو طرح)، بهمن یوسفی و مهدی یوسفی مطرح و مورد تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها ناصر صمدی، مسگری، اسلامی، میرزایی، و مهدی یوسفی (5 طرح دیگر)، مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در نشست مورخه 3/7/96 گزارشهای نهایی طرحهای 44/95 و 45/95 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- اعضاء محترم هيئت علمی دانشگاههای مادر تمامی استانها و کليه دانشجويان عزيز می توانند با عضويت در باشگاه مشتريان شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو و يا فناوريهای راهبردی و شرکت در طرح تخفيف از تخفيفات ويژه خدمات مراکز عضو اين شبکه ها بهره مند گردند. جهت عضويت در باشگاه مزبور اينجا را کليک کنيد.

- در سيصد و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 20/6/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"فاکتورهای پیشگیری کننده استروک در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی"، "تهیه و بررسی خواص بیولوژیکی نانو کامپوزیت هیدروژل کیتین حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و پتانسیل آن در پوشش زخم"، "استفاده از آنتی سنس پپتید نوکلئیک اسید برای مهار ژنهای ویرولانس efaA و Fts2 انتروکوکوس فکالیس وارزیابی تأثیر آن در تشکیل بیوفیلم و بیان این ژنها"، "طراحی، مدل سازی بیو انفورماتیکی، کلونینگ و بیان مهار کننده مسیر آنژیوژنز مبتنی بر پپتیدهای غنی از دی سولفید"، مهندسی سلولهای Natural Killer مشتق از سلولهای بنیادی خون بند ناف با استفاده از بیورکتورها و اثر آنها بر کنترل لوکمیا و سرطان پستان"، "سنتز نانو ذرات طلای پگیله شده با پوشش پلیمری تیوله شده از کوپلیمر هوشمند PEG-b-P(DMAEA-CO)IA به منظور دارو رسانی هدفمند و کنترل شده از داروی ضد سرطان متوترکسات"، "تأثیر فرمولاسیون (WYE-132) بعنوان مهار کننده mTOR و وینبلاستین در نانو ذرات آلبومین هدفدار شده با هیالورونیک اسید در القای آپوپتوز و اتوفاژی در رده سلولی B16F10 سرطان پوست"، و "بررسی فراوانی و عملکرد سلولهای لنفوسیت T فولیکولار در زنان مبتلا به پرکلمسیا در مقایسه با زنان باردار نرمال" بترتیب پیشنهاد دکترها منوچهر خوش باطن، حسین صمدی کفیل (دو طرح)، صفر فرج نیا، حجت ا... نوزاد، حامد همیشه کار (دو طرح)، و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها صمدی کفیل (طرحی دیگر)، قره خانی، حامد یزدان، میرزایی، شاسب، و یوسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 20/6/96 پایاننامه و مقاله چاپ شده استخراجی از طرح 42/94 مورد پذیرش واقع شده و طرح مذکور خاتمه یافته اعلام گردید.

- در سيصد و يکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 6/6/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر دکوزاهگزانوئيک اسيد بر ميزان بيان ژنهای پنتراکسين-3 (PTX-3) و نيتريک اکسايد سنتتاز (NOS3 يا eNOS) و ميزان ترشح اينترلوکين-6 در سلولهای رده اندوتليال رگ بند ناف انسانی HUVEC"، "بررسی اثرات آستاگزانتين بر روی کيفيت اسپرم افراد normozoospermia در طی فرایند انجماد-ذوب"، و "بررسی اثر پيوگليتازون خوراکی بر بيان ژنهای در گير در متابوليسم چربی و گلوکز در موش صحرايي نر با کبد چرب القاء شده" بتر تيب پيشنهاد دکترها فاطمه خاکی خطيبی، جلال عبدالعليزاده و علی مطاع مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه طرحهای پيشنهادی دکترها فرج نيا، هميشه‌کار (چهار طرح)، و نوزاد نيز مورد بررسی قرار گرفتند.  در نشست مورخه 6/6/96 همچنين مقالات و پاياننامه‌های طرحهای 71/92، 72/92، 1212/93، 54/95، 91/95 و 102/95 بعنوان گزارش نهایی پذيرفته شدند و نیز عنوان طرحهای پاياننامه‌های خانمها سولماز ذخيره و طيبه غفاری (دانشجويان دکترای پژوهشی) به تصويب اعضاء شورا رسيد.

- در سيصدمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 16/5/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر حذف ژنهای Bak/Bax و افزايش بيان ژن XBP-IS بر روی Viability و توليد پروتئين نو ترکيب در سلولهای CHO با استفاده از روش CRISPR/CAS9"، "اثرات محافظتی دی و تری پپتيدهای حاوی پرولين، گلايسين و لوسين بر هيستوپاتولوژی و آنزيمهای سلولی کبد، کليه و بيضه در موشهای در معرض ديابت"، و "توليد نانو الياف ابر جاذب پلی وينيل الکل- سديم آلژينات نانو کلی مونت موريلونايت و ليپوزوم حامل گاما اوريزانول و تيمول جهت استفاده در پانسمان زخمهای عفونی ترشحی" بترتيب پيشنهاد دکترها صفر فرج‌نيا، مهران مسگری، و حامد هميشه‌کار مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها خاکی خطيبی، هميشه کار (طرحی ديگر)، صمدی کفيل، و نوری مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در دويست و نود و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/5/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی پارامترهای سيستم ايمنی با تأکيد بر روی سلولهای TCD8+ و Treg FOX3+ و ارتباط آنها با پرامترهای کلينيکوپاتولوژيکال در بيماران مبتلا به سرطان تحت درمان با Everolimus و مدل موشی سرطان سينه"، "تأثير تحريک بيوژنز ميتوکندری توسط نيکوتين آميد مونونوکلئوتيد بر محافظت قلب ناشی از ملاتونين در آسيب ايسکمی- رپرفيوژن ميوکارد رتهای نر پير"، "اثر استفاده از اسيد ليپوئيک به شکل حاملهای ليپيدی نانو ساختار NLC در فرايند انجماد يخ گشايي اسپرم خروس"، "فرمولاسيون پودر خشک استنشاقی کتوتيفن و ارزيابی برون تنی آن"، و "فرمولاسيون نانو حاملهای ليپيدی حاوی کازئين هيدروليز شده جهت غنی سازی و نوشيدنيهای غيرالکلی و ارزيابی پايداری فيزيکوشيميايي آن" بترتيب پيشنهاد دکترها زهره بابالو، رضا بدل‌زاده و حامد هميشه کار (سه طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها قره خانی، صمدی کفيل (دو طرح)، هميشه کار (طرحی ديگر)، صالحی، مسگری و عبدالعليزاده مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند.

- در دويست و نود و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 26/4/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تهيه‌ی نانو کريستالهای عامل دار سلولز به عنوان حاملين حساس به pH متوترکسات در درمان سرطان سينه"، " فرمولاسيون ايزوفرم توکوتری انول ويتامين E در نانوسامانه‌های ليپيدی NLC جهت افزايش کارآمدی دوکسوروبيسين در رده سلولی HepG2 کارسينومای کبد"، "تهيه و ارزيابی حاملهای نانوساختار ليپيدی (NLC) حاوی اسانس درخت چای (Melaleuca alternifolia) و روغن دانه‌ی انار (Punica granatum) و بررسی invitro اثرات ضد ميکروبی و ارزيابی in vivo اثرات ضد آکنه اين ساختارها"، "تهيه‌ی امکان سنجی (FS) طرح احداث کارخانه صنعتی توليد مواد اوليه دارويي (APIs) و داروهای ضد درد  (Analgesic) با استفاده از تکنولوژی داخلی (بومی) در استان آذربايجانشرقی"، و "طراحی و تدوين دانش فنی بازيابی مجدد ژلاتين خالص از باقيمانده‌های ژلاتين مورد مصرف در صنايع دارويي (توليد سافت ژلها و ويتامينها)" بترتيب پيشنهاد دکترها ابوالفضل اکبرزاده، فاطمه رمضانی، فرزانه لطفی، و دکتر سالار همتی (دو طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طحهای پيشنهادی دکترها هميشه کار (چهار طرح)، صادق‌زاده، صمدی کفيل، خاکی خطيبی، فرج نيا، و مطاع مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهايي و مقالات طرحهای 101/92، 1210/93، 91/94، 93/94، 128/94، 21/95 پس از بررسی مورد پذيرش قرار گرفتند.

- در دويست و نود و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 22/3/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی اثر دکوزا هگزانوئيک اسيد بر ميزان بيان پروتئينهای GM-CSF و TNF-α و نيز ژنهای دخيل در آترواسکلروز در سلولهای رده اندوتليال رگ بند ناف انسانی HUVEK"، "جداسازی باکتریهای گرم منفی مقاوم به کوليستين و شناسايي مکانيسمهای مقاومت در اين ايزوله‌ها در شهر تبريز در سال 1395"، "ارزيابی ميزان بيان ژنهایPa5033 و Pa2070 در ايزوله‌های بالينی سودوموناس ائروژينوزا و مقايسه آن بين ايزوله‌های مولد بيوفيلم و فاقد بيوفيلم"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر سطح فاکتورالتهابی IL-6 و IL-IB در بافت کليوی رتهای چاق شده تحت رژيم پرچرب"، "بررسی اثر مکمل خوراکی ويتامين D3 بر سطح فاکتور نوروتروفيک مشتق از مغز (BDNF) و فاکتور هسته‌ای کاپا-بی (NF-KB) در هيپوتالاموس رتهای چاق شده تحت رژيم پرچرب"، "اثرات تجويز خوراکی ترانس چالکون بر مايکرو ريبونوکلئيک اسيد 33α، بيان ژن و مقدار پروتئين ABCA1 در کبد رتهای تغذيه شده با رژيم پر چرب"، "بررسی اثر داروی IVIG بر روی سلولهای exhausted T و ميزان تولد نوزادان زنده (Live birth) در زنان مبتلا به سقط مکرر RPL ناشی از علل ايمونولوژيک"، "بررسی فراوانی سلولهای Exhausted T, Treg و Th17 و فاکتورهای اپی ژنتيکی مؤثر در تکامل سلولهای T در افراد مبتلا به شکست مکرر لانه گزينی (RIF)"، و "بررسی فراوانی و فاکتورهای اپی ژنتيک مؤثر در تکامل سلولهای Exhausted T cell, Treg و Th17 در افراد مبتلا به سقط مکرر (RPL)" به ترتيب پيشنهاد دکترها فاطمه خاکی خطيبی، حسين صمدی کفيل (دو طرح)، مهديه عباسعليزاده (دو طرح)، محمد رضا عليپور، و مهدی يوسفی (سه طرح) مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها هميشه‌کار (دو طرح)، رمضانی، قره خانی، بدل‌زاده، و لطفی‌پور بررسی گرديدند.  در نشست مورخه 22/3/96 گزارشهای نهايي طرحهای 42/92، 1117/92، و 93/94 نيز پس از بررسی مورد پذيرش و تصويب قرار گرفتند.

- در دويست و نود و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 25/2/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"بررسی دهانشويه ترکيبی عصاره های ريحان، آلوئه ورا و ختمی روی علايم خشکی دهان"، "بررسی اثر مصرف عصاره برگ کاسنی به همراه درمانهای غير جراحی پريودنتال بر وضعيت پريودنتال آنتی اکسيدانی و التهابی افراد مبتلا به بيماری پريودنتال"، "بررسی تأثير نانو ذرات بار گيری شده با مولکولهای SiRNA ضد مولکول CD73 بر روی ريز محيط تومور در مدل موشی سرطان سينه"، "بررسی تأثير باکتری پروبيوتيک Lactobacillus rhamnosus استاندارد در مسيرهای سيگنالينگ AKT-P13K سلولهای سرطان تخمدان CAOV-4"، و "انجام پژوهشهای کاربردی Hitech در زمينه فرآيند دستيابی به دانش فنی و روش توليد محصولات (در مقياس تا 10 کيلوگرم در هر بچ)" بترتيب پيشنهاد دکترها حسين سلامی، حسين بابايي، فرهاد جديدی نيارق، جلال عبدالعليزاده، و سالار همتی مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها عباسعليزاده (دو طرح)، صادق زاده، عليپور، و صالحی بررسی گرديدند.  در نشست مورخه 25/2/96 پاياننامه ها و مقالات استخراجی از طرحهای 96/91، 93/92، 103/92، 124/92، 25/93، 129/93، 49/94 و 54/95 بعنوان گزارش نهایی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند که غير از مورد آخر بقيه پذيرفته شدند.

- در دويست و نود و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 28/1/1396 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی"تأثير مکمل ياری جداگانه و توامان لاکتوباسيلوس پلاتتاروم و اينولين بر سطوح سرمی پارامترهای متابوليکی و لپتين و اختلالات رفتاری مربوط به اضطراب در رتهای نر ديابتی نوع 2"، "تهيه و ارزيابی ميسلهای پليمری حاوی دگزامتازون با استفاده از کوپلیمرهای پاسخگو به دما جهت دارورسانی چشمی"، "بررسی اثر اپی گالوکاتکين گالات انکپسوله شده با نانو کامپوزيت کيتوزان سيليکای متصل به اپتامر بر بيان ژنهای ERK2 و hTERT در رده سلولی تخمدان SKOV3"، "بررسی تأثير مصرف جداگانه و ترکيبی 5 فلورو اوراسيل و استاتيک در مهار رشد رده سلولی HT-29 سرطان کولون"، "اثرات اسيدهای چرب امگا 3 بر خارش اورميک در بيماران همودياليزی مزمن"، و "بررسی اثر تزريق سرم اتولوگ (Orthokine) بر ميزان درد، علايم بالينی، کيفيت زندگی، و بهره وری کار بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو" بترتيب پيشنهاد دکترها مريم ثقفی اصل، افشين قره خانی، محمد رحمتی، فاطمه رمضانی سوسن کلاهی و ميترا جلوه گری مورد بررسی و تصويب قرار گرفتند.  در اين جلسه همچنين طرحهای پيشنهادی دکترها جديدی، اسلامی، و شکوهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 28/1/96 پاياننامه ها و مقالات طرحهای 75/90، 61/93، 77/93، 91/93، 16/94، 41/94، 1211/94، و 114/95 پس از بررسی بعنوان گزارشهای نهايي پذيرفته شدند.

 

 

[Home]      [Laboratories]      [About us]      [Contact us]

آخرين تجديد 12/27/ 1397. طرح از مريم بنازاده اميرخيز