برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
persian
 

Latest News

- شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی برای تمام اعضاء محترم هیئت علمی 50 درصد تخفیف با 30 میلیون ریال اعتبار و برای دانشجویان دکترا و پسا دکترا نیز 50 درصد تخفیف با 20 میلیون ریال اعتبار و همچنین برای دانشجویان کارشناسی ارشد 40 درصد تخفیف با 5 میلیون ریال اعتبار بعنوان طرح تخفیف زمستان در نظر گرفته است. اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاههای کشور و دانشجویان عزیزی که از قبل عضو باشگاه مشتریان شبکه هستند، می توانند این طرح تخفیف خود را با مراجعه به سایت labsnet.ir و ورود به پنل کاربری خود فعال نموده و بهنگام درخواست خدمات از مراکز عضو از آن استفاده نمایند. ولی افرادی که عضو نیستند ابتدا باید با مراجعه به سایت مزبور عضو باشگاه مشتریان شوند و پس از تأیید عضویتشان از سوی شبکه اقدام به فعال سازی طرحهای تخفیف متناسب با موقعیت خود را بنمایند. همچنین شبکه ترتیبی اتخاذ نموده که تحت بعضی شرایط با کسب امتیاز می‌توانید مبلغ اعتبار خود را افزایش دهید.  لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از سایر طرحهای تخفیف به سایت شبکه labsnet.ir مراجعه نمایید.
- در سيصد و چهل و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/10/1398 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "تأثیر تجویز ملاتونین بر عملکرد شناختی، تغییرات بافتی و بیوشیمیایی مغز زاده‌های نر مادران در معرض آرسنیک قبل و حین بارداری"، "بررسی اثرات فورسکولین و متفورمین به تنهایی و توأمان بر پارامترهای اسپرم ، هورمونهای جنسی و تغییرات بافتی در بیضه موش‌های صحرایی مدل دیابتیک نوع 2"، "بررسی اثر ضد سرطانی هیدرولیزات زئین(Zein)  لود شده درون لیپوزوم بر روی سلولهای سرطانی ریه" و "بررسی غلظت سرمی کانکسین-37 و استروملیسین-1 با میزان یا شدت گرفتگی عروق در بیماری عروق کرونر قلبی" بترتیب پیشنهاد دکترها شیرین ببری، داریوش محمدنژاد، حامد همیشه‌کار و فاطمه خاکی خطیبی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها خاکی خطیبی، و سروش برحقی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 9/10/1398 همچنینی پایاننامه‌ها و مقالات استخراجی از طرحهای 1210/9159/94، 78/94 و 93/95 پس از بررسی مورد پذیرش قرار گرفتند.  در جلسه مزبور پیشنهاد افزایش قیمت هزینه انجام خدمات میکروسکوپ الکترونی نیز بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

- در سيصد و چهل و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 4/9/1398 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "هم انتقالی رزوراترول و ارلوتنیب برای مهار سلولهای سرطانی ریه با استفاده از نانو ساختارهای لیپیدی" پیشنهاد دکتر حامد همیشه کار مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها ببری، خاکی خطیبی، و حسن‌زاده مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 4/9/98 همچنین پایاننامه‌ها و مقالات استخراجی از طرحهای 129/94، 1210/94 و 72/95 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.  در جلسه مزبور پیشنهاد افزایش قیمت هزینه انجام آزمایشات بیوشیمیایی آزمایشگاه عمومی نیز بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

- در سيصد و چهل و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 22/7/1398 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "اثر آسیب نخاعی متوسط بر عملکرد شناختی، میزان آپوپتوز و بیان گیرنده‌های دوپامینی D1 و D5 در هیپوکمپ موشهای صحرایی نر"، "بررسی همراهی پلیمرفیسم rs780094 ژن GCK با کبد چرب غیر الکلی در بیماران شهر تبریز"، "تولید پوششهای خوراکی بر پایه کاراگینان حاوی پروتئین هیدرولیز شده اسپیرولینا انکپسوله شده در سامانه نانولیپوزومی و عصاره گیاه تمشکین جهت بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و افزایش طول مدت نگهداری میوه‌ها"، و "بررسی نقش کوئرسیتین در افزایش میزان آپوپتوز القا شده توسط سیس پلاتین از طریق آسیب اکسیداتیو DNA در سلولهای سرطانی استئوسارکوما Saso-2 MDA-MB 231" بترتیب پیشنهاد دکترها پرویز شهابی، صفر فرج نیا، حامد همیشه کار و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها خاکی خطیبی، ببری، محمدنژاد و پرویز شهابی (طرحی دیگر) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 22/7/1398 همچنین مقالات و پایاننامه‌های استخراجی از طرحهای 38/96 و 54/97 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی برای تمام اعضاء محترم هیئت علمی 40 درصد تخفیف با 40 میلیون ریال اعتبار و برای دانشجویان دکترا و پسا دکترا نیز 40 درصد تخفیف با 20 میلیون ریال اعتبار بعنوان طرح تخفیف پاییز در نظر گرفته است. اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاههای کشور و دانشجویان عزیزی که از قبل عضو باشگاه مشتریان شبکه هستند، می توانند این طرح تخفیف خود را با مراجعه به سایت labsnet.ir و ورود به پنل کاربری خود فعال نموده و بهنگام درخواست خدمات از مراکز عضو از آن استفاده نمایند. ولی افرادی که عضو نیستند ابتدا باید با مراجعه به سایت مزبور عضو باشگاه مشتریان شوند و پس از تأیید عضویتشان از سوی شبکه اقدام به فعال سازی طرحهای تخفیف متناسب با موقعیت خود را بنمایند. ضمناً شبکه برای افزایش هر چه بیشتر ثبت نام افراد در باشگاه مشتریان، استفاده از طرح‌های تخفیف اعتباری 100 درصدی را  به مبلغ یک میلیون ریال برای اعضای جدید باشگاه مشتریان افزایش داده است است.  همچنین شبکه ترتیبی اتخاذ نموده که تحت بعضی شرایط با کسب امتیاز می‌توانید مبلغ اعتبار خود را افزایش دهید.  لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شبکه labsnet.ir مراجعه نمایید.

- در سيصد و چهل و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 1/7/1398 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی اثر توأم تمرین  شنا و ملاتونین بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در بافت قلب موشهای دیابتی شده با استرپتوزوسین"، و "مطالعه هیستوژنز، استرئولوژی و میکروسکوپ الکترونی بافت ریه موشهای صحرایی نابالغ متعاقب مسمومیت با علف کش پاراکوات و اثر محافظتی کوآنزیم Q10" بترتیب پیشنهاد دکترها رضا رهبر قاضی و علی عابد الهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها بهمن یوسفی، شهابی، خاکی خطیبی، و حامد همیشه کار مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 1/7/98 مقالات چاپ شده و پایاننامه مربوط به طرحهای 54/96 و 81/96 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و چهل و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 11/6/1398 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "پیش بینی امکان تشکیل کوکریستال با استفاده از پارامترهای ساختمانی و ترمودینامیکی"، "تهیه میسلهای‌ زیست تخریب پذیر حساس به pH از پلی استرهای ستاره‌ای جهت دارورسانی همزمان دو داروی کانفرون و دوکسوروبیسین بر رده سلولی MDA-MB 231"، "تهیه میسلهای زیست تخریب پذیر حساس بهpH یا ردوکس از پلی استرها و پلی بتا آمینو استرها جهت دارورسانی داروی سرطانی" و "تولید و بهینه سازی سلولهای بنیادی از گیاه برنج، انکپسولاسیون نانولیپوزومی عصاره آبی و اتانلی آن و بررسی اثر بخشی آن در رطوبت دهی و روشنایی پوست در مطالعات برون تنی (رده سلولی) و کارآزمایی بالینی" بترتیب پیشنهاد دکترها علی شایانفر، رؤیا صالحی (دو طرح) و حامد همیشه کار مطرح و مورد تصویب قرارا گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها خاکی خطیبی، و جهانبان مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 11/6/98 پایاننامه و مقالات استخراجی از طرحهای 71/94 و 111/97 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شده و طرحهای مزبور خاتمه یافته اعلام شدند.

- در سيصد و چهل و یکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/5/1398 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "تأثیر مکمل یاری جداگانه و توامان لاکتوباسیلوس پلانتاروم و اینولین بر شاخصهای قلبی استرس اکسیداتیو و نشانگرهای آپوپتوز در بافت قلب رتهای نر دیابتی نوع 2"، "تولید فیلم نانوبیوکامپوزیتی بر پایه موسیلاژ استخراجی از بذر گیاه Salvia mirzayanii به همراه نانوذرات اکسید روی: بررسی ویژگی¬های فیزیکی، مکانیکی، مورفولوژیکی، نوری، رنگی و حرارتی – مکانیکی دینامیکی و ضد¬باکتریایی"، "بررسی برهمکنش افزودنیهای غذایی لاکتات سدیم (SL)، بوتیل هیدروکسی آنیزول (BHA) و پروپیل گالات (PG) با آلبومین سرم گاوی با استفاده از روشهای طیف سنجی"، "تأثیر ورزش داوطلبانه بر میزان نفوذپذیری و بیان پروتئینهای سد خونی-بیضوی در رتهای غیر دیابتی و دیابتی نوع دو"، و "سنتز نانوحاملهای مغناطیسی نیکل با پوشش متخلخل سیلیسی جهت انتقال داروی دوکسوروبیسین علیه سلولهای سرطانی سینه" بترتیب پیشنهاد دکترها مریم ثقفی اصل، حسین صمدی کفیل، جعفر عزتی‌نژاد، رفیقه قیاسی، و حامد همیشه کار مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها شایان‌فر و همیشه کار (دو طرح دیگر) مورد بحث و گفتگو قرارا گرفتند.  در جلسه مورخه 7/5/98 پایاننامه و مقالات استخراجی از طرح 42/95 بعنوان گزارش نهایی طرح مزبور پذیرفته شدند و طرح مزبور خاتمه یافت.

- در سيصد و چهلمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 17/4/1398 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی اثر کمپلکس کوئرستین-کیتوسان بر بیان ژنهای انتخابی مسیر انتخابی NF-κB و گیرنده TNFR-1 در موش صحرایی نر با استئاتوهپاتیت غیر الکلی القا شده"، "بررسی همسنگی برون تن پودر خشک استنشاقی بودزوناید-فورمترول با نمونه برند سیمبیکورت" و "تولید و بهینه سازی سلولهای بنیادی از سه گیاه خار مریم، فلفل، هویج، انکپسولاسیون نانولیپوزومی عصاره آبی و اتانلی آنها و بررسی اثر بخشی آن در جوان سازی پوست در مطالعات برون تنی (رده سلولی) و کارآزمایی بالینی" بترتیب پیشنهاد دکترها علی مطاع و حامد همیشه کار (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها قیاسی، ثقفی اصل، همیشه کار (طرحی دیگر)، و خاکی خطیبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 17/4/98 همچنین پایاننامه‌ها و مقالات استخراجی از طرحهای 33/94، 111/94، 74/96، 83/96، 102/96 و 1111/97 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند و طرحهای مزبور خاتمه یافتند.

- شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی برای تمام اعضاء محترم هیئت علمی کشور که در خواست خدمات از مراکز عضو شبکه را دارند، علاوه بر تخفیفهای قبلی، 60 درصد تخفیف با 10 میلیون ریال اعتبار بعنوان طرح تخفیف تابستان در نظر گرفته است که اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاههای کشور می توانند این طرح تخفیف خود را با مراجعه به سایت labsnet.ir فعال نموده و بهنگام درخواست خدمات از مراکز عضو از آن استفاده نمایند.  ضمناً شبکه برای افزایش هر چه بیشتر ثبت نام افراد در باشگاه مشتریان، استفاده از طرح‌های تخفیف اعتباری 100 درصدی را  به مبلغ یک میلیون ریال برای اعضای جدید باشگاه مشتریان افزایش داده است است.

- در سيصد و سی و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 27/3/1398 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "کمپلکس های فلز سالن و فلز سالوفن تثبیت شده بر روی نقاط کوانتومی گرافن اصلاح شده و بررسی خواص ضدسرطانی آنها" و "ساخت پوشش لایه به لایه گرافیت گرافنیزه- نانوکامپوزیت پلی¬آنیلین / پلی¬تیوفن / اکسید گرافین با روش¬های الکتروشیمیایی برای میکرواستخراج فاز جامد داروهای نورتریپتیلین، آلپرازولام و سرترالین از نمونه¬های ادرار و اندازه¬گیری آنها به کمک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا" هر دو پیشنهاد دکتر حامد همیشه کار مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها قیاسی، و همیشه کار (طرحی دیگر) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 27/3/98 مقاله چاپ شده استخراجی از طرح 115/96 نیز پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد.  ضمناً تعرفه خدمات دستگاههای DSC و NMR بشرح ذیل تصویب شد:

DSC، به ازای هر نمونه 90 هزار تومان،

HNMR با حلال کلروفرم 40 هزار تومان و با حلال DMSO به ازای هر نمونه 50 هزار تومان و در صورتیکه متقاضی خودش حلال را تأمین نماید 35 هزار تومان،

CNMR با حلال کلروفرم 50 هزار تومان و با حلال DMSO به ازای هر نمونه 55 هزار تومان و در صورتیکه متقاضی خودش حلال را تأمین نماید 40 هزار تومان.

- در سيصد و سی و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 13/3/1398 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی مکانیسم مولکولی تائو پاتی به دنبال ایسکمی 2VO و اثرات ایمونوتراپی بر دمانس عروقی و اختلالات شناختی از آن در موشهای مدل"، "بررسی شیوع موتاسیونهای ژن K-ras در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان"، "تأثیر ورزش داوطلبانه بر میزان کیس پپتین و گیرنده آن در هیپوتالاموس و میزان پلاسمایی لپتین، هورمون‌های گونادوتروپین و تستوسترون در موش‌های صحرایی نر غیر دیابتی و دیابتی نوع۲"، "بررسی تاثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر روی میزان نیتریک اکساید، تغییرات استریولوژیک در بافت سیاتیک و نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت نوع دو در موشهای صحرایی نر "، "بررسی اثر حفاظتی داروی Galunisertib بر فیبروز کلیوی القا شده توسط EMT از طریق مسیرهای سیگنالینگ canonical/non-canonical TGF-β در موش نر نژاد C57BL/6"، "اثر مقایسه ای PRP، PRF، PRGF  و SVF در بازگشت زایایی در دوران یائسگی با ابقاء جایگزینی تخم در رحم"، "بررسی میزان و مدت زنده بودن سلولهای بنیادی مغز استخوان بعد از مرگ" و "اجرای فاز صنعتی و انتقال دانش فنی تولید محصولات کیتین، کیتوسان و گلوکزآمینها (هیدروکلراید و سولفات)" بترتیب پیشنهاد دکترها پرویز شهابی، صفر فرج‌نیا، رفیقه قیاسی (دو طرح)، مهران مسگری، محمد نوری، حجت ا... نوزاد، و سالار همتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار (دو طرح) و عابد الهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین مقالات و پایاننامه‌های طرحهای 24/95 و 66/95 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی برای تمام اعضاء محترم هیئت علمی کشور که در خواست خدمات از مراکز عضو شبکه را دارند، 30 درصد تخفیف با 30 میلیون ریال اعتبار و برای اعضاء عادی باشگاه مشتریان که شامل دانشجویان عزیز و سایر محققین می‌باشد 20 درصد تخفیف با 10 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته است. افرادی که از قبل عضو باشگاه مشتریان شبکه بوده‌اند می‌توانند با وارد شدن به کارتابل خود بخش مربوط به تخفیفها را فعال نمایند و افرادی که عضو نیستند، ابتدا از طریق سایت شبکه آزمایشگاهی به آدرس labsnet.ir عضو باشگاه شوند و سپس تخفیفهای خود را فعال نمایند. ضمناً شبکه بمنظور افزایش ثبت نام افراد در باشگاه مشتریان، استفاده از طرح‌های تخفیف اعتباری 100 درصدی به مبلغ 500 هزار ریال برای اعضای جدید باشگاه مشتریان شبکه در نظر گرفته است.  این اعتبار در قالب کد تخفیف می باشد.  اعضاء جدید علاوه بر اینکه می توانند از طرح های تخفیف موجود استفاده نمایند با استفاده از کد تخفیف 98225 و از طریق لینک https://labsnet.ir/page/4940 می ‌توانند از 500 هزار ریال اعتبار 100 درصدی نیز استفاده نمایند.  ضمناً یادآوری می‌نماید که اعضاء هیئت علمی می‌توانند هر دو نوع تخفیف یعنی هم تخفیف مربوط به اعضاء هیئت علمی و هم تخفیف مربوط به عضو عادی باشگاه مشتریان را فعال نمایند.

- در سيصد و سی و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 29/2/1398 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی ارتباط بین درمان با ویتامین D و کاهش شدت درگیری کبد در مبتلایان به کبد چرب غیر الکلی" پیشنهاد دکتر منوچهر خوش باطن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها نوزاد، حامد همیشه کار، قیاسی (دو طرح)، و مطاع مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور مقالات و پایاننامه‌های طرحهای 31/96، 41/97 و 76/97 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و سی و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 25/12/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی تاثیر داروی پنتوکسی فیلین بر روی فاکتورهای التهابی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی" و "تدوین دانش فنی و طراحی کامل خط تولید تیو گلیکولیک اسید و نمکهای معدنی تیو گلیکولیک اسید" بترتیب پیشنهاد دکترها افشین قره خانی و سالار همتی مطرح و موردتصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرح پیشنهادی دکتر نوزاد مجدداً مورد بررسی  قرار گرفت. در نشست مزبور پایاننامه‌ها و مقالات استخراجی از طرحهای 314/93، 11/96، 710/96، و 61/97 پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و سی و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 13/12/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی سطوح سرمی لکتین اتصال دهنده مانوز-2 (MBL-2)، تناسین C و توتال آنتی اکسیدانت (TAC) با میزان گرفتگی عروق در بیماری عروق کرونر قلبی" پیشنهاد دکتر فاطمه خطیبی خاکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در این جلسه همچنین طرح پیشنهادی دکتر نوزاد نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در نشست مزبور پایاننامه‌ها و مقالات استخراجی از طرحهای 73/92، 116/92، 77/94، 32/96، 1211/96، 66/97 و 78/95 بعنوان گزارش نهایی بررسی و غیر از مورد آخر بقیه پذیرفته شدند.

- در سيصد و سی و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 29/11/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی تأثیر تحریک الکتریکی و تزریق آستروسیتهای انسانی نشان دار شده بر پارامترهای اسپرم و ترمیم ضایعه نخاعی در موشهای صحرایی"، "بررسی اثر چاپرونها بر بیان قطعه آنتی بادی Fab در E. coli"، "اثر سلولهای بنیادی+c-kit استخراج شده از مغز استخوان برپاسخ دهی تراشه وسطح T-bet mRNA وGATA-3  در بافت ریه رتهای نر حساس شده با اوالبومین"، و "سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان/متاکریلات/هیدروکسی آپاتیت بر پایه گرافن اکسید با قابلیت پرینت سه بعدی و بررسی خواص مکانیکی آن" بترتیب پیشنهاد دکترها پرویز شهابی، صفر فرج نیا، رعنا کیهان منش و سالار همتی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار و خاکی خطیبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور مقالات چاپ شده استخراجی از طرح 55/97 نیز پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد.

- در سيصد و سی و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 15/11/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی سطح بیان و الگوی متیلاسیون در پروموتر ژن پروتئین Survivin در سلولهای تک هسته‌ای خون محیطی و ارتباط سطح پلاسمایی آن با فعالیت بیماری در مبتلایان به بیماری بهجت"، "تهیه و ارزیابی داربستهای نانو کامپوزیتی ژلاتین متاکریلات PCL-PEG-PCL برای تحویل کنترل شده سلول و فاکتور رشد جهت استفاده در بازسازی استخوان"، "تهیه و ارزیابی داربست زیست سازگار مبتنی بر ژلاتین و کوپلیمر پلی اتیلن-پلی پروپیلن اکساید جهت استفاده در مهندسی بافت غضروف"، "بررسی تاثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پر چرب بر روی میزان نیتریک اکساید، تغییرات استریولوژیک در بافت سیاتیک و نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت نوع دو در موشهای صحرایی نر"، "بررسی تأثیر پماد با فرمولاسیون جدید بر التیام زخم سوختگی و مقایسه آن با درمان استاندارد در مدل حیوانی رت"، "تأثیر استفاده از gamma-oryzanol به شکل حامل‌های لیپیدی نانو ساختار (NLC) و لیپوزوم بر خصوصیات جنبایی، مورفولوژیکی، اکسیداتیو و فلوسایتومتری اسپرم"، و "طراحی و ساخت نانو امولسیون روغن زیتون حاوی ماینوکسیدیل ودوتاستراید جهت کاربرد به عنوان محرک رویش مو" بترتیب پیشنهاد دکترها علیرضا خبازی، سودابه داوران، علی عابد الهی، رفیقه قیاسی، مهران مسگری، و حامد همیشه کار (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در نشست مزبور همچنین طرح پیشنهادی دکتر شهابی نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.  در جلسه مورخه 15/11/97 پایاننامه و مقالات استخراجی از طرحهای 46/94، 58/95، 116/96، و 55/97 نیز بررسی شدند که غیر از مورد آخر بقیه بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شده و طرحهای مزبور خاتمه یافته اعلام گردیدند.  در این جلسه تعرفه جدید خدمات LCmass نیز تصویب گردید.

- در سيصد و سی و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 1/11/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "زیست حسگرهای ژنی مبتنی بر روشهای الکتروشیمیایی جهت شناسائی پاتوژنهای میکروبی"، "بررسی تائوپاتی به دنبال آسیب نخاعی و اثر ایمونوتراپی بر عوارض ناشی از آن در سیستم اعصاب مرکزی موش های سوری نر"، "بررسی اثر چاپرونها در بیان محلول آنتی بادی تک زنجیره‌ای در E. coli"، "سنتز و شناسایی کمپلکسهای پلی پیریدیلی روتنیم (2) با بخش چریی دوست تترازول و بررسی فعالیت ضد سرطانی آنها"، "سنتز نانو کامپوزیت گرافینی اصلاح شده بر پایه پلیمر و بررسی کاربرد آن در سیستمهای دارو رسانی"، و "سنتز و شناسایی نانوفیتوزوم و بارگیری سه ترکیب ضد سرطان سیناماآلدهید، سیس پلاتین و ATRA و بررسی عملکرد آن بر روی سلولهای سرطانی MDA-MB-231 سرطان پستان" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد حسن‌زاده، پرویز شهابی، صفر فرج نیا و حامد همیشه کار (سه طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.   در نشست مزبور همچنین مقاله مروری استخراجی از طرح 122/94 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد.  در جلسه مورخه 1/11/97 تعرفه‌های جدید خدمات GCmass و NMR نیز مورد تصویب قرار گرفتند.

- در سيصد و سی و یکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 17/10/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی غلظت سرمی فاکتور رشد مشتق از پلاکت، ماتریکس متالوپروتئیناز-2 و مالون دی آلدئید در بیماران مبتلا به گرفتگی عروق کرونر قلبی"، "سنتز نانوکامپوزیتهای حاوی عوامل مولد اکسیژن فعال و بررسی امکان استفاده از آنها در درمان دینامیک نوری"، "تهیه و ارزیابی invitro خواص ضد سرطانی نانوذرات پلیمری برپایه PLGA-PEG حاوی تراپوکسین A و متوترکسات بروی سلولهای سرطانی سینه MCF-7"، "تاثیر آلودگی هوا بر شاخص های بیوشیمیایی مرتبط با استئوپروزیس در مدل حیوانی رت"، "بررسی اثر حفاظتی β-lapachone در برابر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از داروی دوکسوروبیسین در موش های نر C57BL/6"، "اثر تغذیه نانو کروسین و نارینژنین بر ویژگیهای اسپرم، شاخص پراکسیداسیون لیپیدی منی، تغییرات هیستولوژیک بیضه و پاسخ های ایمونولوژیک خروس"، "تهیه نانوساختار های لیپیدی روغن کندش Gypsophila struthium و ارزیابی خواص محافظتی و کاهش ریزش موی سر"، و "بررسی ارتباط بیان miR-214 در نمونه های توموری بیماران سرطان پستان با ژن PTEN و یافته های سرجیکال پاتولوژی" بترتیب پیشنهاد دکترها فاطمه خاکی خطیبی، حسین صمدی کفیل، عفت علیزاده، مهران مسگری (دو طرح)، حامد همیشه کار(دو طرح) و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در نشست مزبور هم چنین طرحهای پیشنهادی دکترها عابد الهی، شهابی، و پیش گاهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در این جلسه مقالات و گزارشهای نهایی طرحهای 92/87، 71/88، 32/89، 77/91، و 22/96 نیز پس از بررسی پذیرفته شده و طرحهای مزبور خاتمه یافته اعلام گردیدند.

- در سيصد و سی و مين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 3/10/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "طراحی و ساخت نانو امولسیون روغن زیتون حاوی ماینوکسیدیل ودوتاستراید جهت کاربرد به عنوان محرک رویش مو"، و "طراحی نانوذرات مغناطیس برپایه سیکلودکسترین دندریتی-گرافن اکسید بهمراه ملاتونین به منظور افزایش اثر بخشی دوکسوروبیسین بر فرایند های آپاپتوتیک" به ترتیب پیشنهاد دکترها حامد همیشه کار و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها عابد الهی، خاکی خطیبی، و مسگرینیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 3/10/97 مقالات و گزارشهای نهایی طرحهای 121/81، 41/82، 74/82، 64/83، 43/85، 86/85، 88/85، 22/87، 76/93، 46/94، 47/94، 127/94، 33/96، و 36/96  بررسی شده و غیر از گزارش نهایی طرح 46/94 همگی پذیرفته شدند.

- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و چهارمين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت رياست محترم، مديريت محترم و تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.

- در سيصد و بیست و نهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 5/9/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "سنتز و مشخصه یابی نانوپارتیکلهای زیست تخریب پذیر PLGA-PEG-PLGA باترکیب متغیر از پروتئین BMP2  جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان"، "سنتز فیلم های هیدروژل کربوکسی متیل سلولز شبکه‌ای شده توسط مس و بررسی امکان استفاده از آن به عنوان پوشش های زخم دارای خواص ضد باکتری"، و "تأثیر افزودن لیپیدهای نانوساختار و نانوفیتوزومهای حاوی عصاره گوجه فرنگی و مارچوبه بر اکسیداسیون چربی، ترکیبات زیست فعال و برخی از ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و سازگاری پنیر پرورده"بترتیب پیشنهاد دکترها سودابه داوران، حسین صمدی کفیل و حامد همیشه کار مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند. در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار (طرحی دیگر)، و خاکی خطیبی نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفاتد. در نشست مزبور پایاننامه و مقالات استخراجی از طرحهای 34/88، 103/89 بعنوان گزارشهای نهایی پذیرفته شدند. و همینطور طرحهای 95/82 و 26/83 خاتمه یافته اعلام شدند.

- در سيصد و بیست و هشتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 21/8/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "ارزیابی تاثیر نانوذرات طلا و نقره سنتز شده از عصاره گیاه کاکوتی در منطقه آذربایجان بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی"، "بررسی اثر مهار اتوفاژی بر بهره‌ی فوتوترمال تراپی با نانومیله‌های طلا در سلولهای بنیادی نروبلاستومای انسانی SH-SY5Y"، "بررسی میزان بیان ژنهای مربوط به استخوان سازی و رگ زایی در سلولهای بنیادی پالپ منتقل شده بر اسکفلدهای قابل تزریق حساس به دما بر مبنای N-ایزوپروپیل آکریلامید حاوی BMP2 و VEGF"، و "ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات کیتوزان بارگیری شده با فینگولیمود اصلاح شده با پپتید CDX جهت دارورسانی هدفمند به مغز" بترتیب پیشنهاد دکترها ابوالفضل اکبرزاده، فرهاد بانی، سودابه داوران و امیر ضارب کهن مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین پایاننامه و مقالات استخراجی از  طرحهای 45/94، 56/94، 122/94، 52/95، 115/95 و 55/96  بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و هفتمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/8/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "مقایسه اثر تجویز سلولهای مزانشیمی با نانو ذرات حاوی سروبرولبایزین بر بیان فاکتورهای رونویسی سلولهای ایمنی، MMP9 و INFγ در مدل EAE مولتیپل اسکلروزیس در موش C57BL"، "بررسی اثر فرمولاسیون موضعی تهیه شده از گیاهان نخل اره‌ای و رزماری و زیتون جهت درمان آلوپسی اندروژنیک"، "تعیین مقدار بیومارکرهای Mucin 1 ، cyfra 21.1 با استفاده از زیست حسگرهای الکتروشیمیایی"، "ارزیابی مارکرهای عملکردی کبدی در شیت سلولهای کبدی تولید شده با پلیمر حساس دمایی در مقایسه با شیت تولید شده در ماتریکس سلول زدایی شده کبد"، و "طراحی و مهندسی شیت سلولی اندوتلیال قرنیه با استفاده از پلیمر هوشمند زیست سازگار برپایه پلی پپتید شبه الاستین و سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی" بترتیب پیشنهاد دکترها عباس ابراهیمی کلان، یوسف جوادزاده، محمد حسن زاده محله، و عفت علیزاده (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  دراین جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها اکبرزاده، صمدی کفیل، و داوران مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در نشست مورخه 7/8/97 گزارشهای نهایی طرحهای 76/87، 85/92، 27/95 و 77/96 بهمراه مقالات مربوطه نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و ششمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 23/7/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی اثر ترانس چالکون بر متابولیسم لیپیدی کبد در موشهای صحرایی مدل کبد چرب غیر الکلی" پیشنهاد دکتر محمد رضا علیپور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در جلسه مزبور همچنین گزارشهای نهایی طرحهای 41/91، 61/91، 1111/92، 53/94، 26/95، و 47/95 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و پنجمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 9/7/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "اثرات ترانس چالکون بر بیان ژن Galectin-3 و ژنهای مرتبط با فیبروز قلبی در قلب رتهای تغذیه شده با رژیم پر چرب"، "تهیه و ارزیابی in vitro خواص ضد سرطانی نانو ذرات پلیمری بر پایه PLGA-PEG حاوی تراپوکسین A  و متوترکسات بر روی سلولهای سرطانی سینه MCF-7"، "اثر مهار فعالیت تلومری و میتوکندری بر کنترل عملکرد سلولهای بنیادی سرطانی حاد میلوئیدی"، "تولید پلاکت از سلولهای بنیادی خون بند ناف با استفاده از بایوراکتور"، "مقایسه و بررسی اثر ضد دیابتی رزوراترول بارگیری شده بر روی لیپوزوم و نانو ناقلهای لیپیدی بر روی رتهای دیابتی شده با الوکسان" و "سنتز نانومیله‌های طلا ی پوشش داده شده با مایسلهای پلیمری هوشمند به عنوان یک حامل در رهش کنترل شده‌ی داروی ضد سرطان دوکسوروبیسن" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد رضا علیپور، عفت علیزاده، حجت ا... نوزاد (دو طرح)، و دکتر حامد همیشه کار (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرح پیشنهادی دکتر سارا علیزاده نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 9/7/97 گزارشهای نهایی و مقالات ارائه شده بعنوان گزارش نهایی طرحهای 17/93، 39/93، 114/93، 115/93، 94/95، و 611/96 پس از بررسی پذیرفته شدند. در این جلسه همچنین پیشنهاد امیرخیز کارشناس آزمایشگاه مرکزی مبنی بر افزایش تعرفه آزمایشات مربوط به دستگاه DLS (سایز ذرات و پتانسیل زتا) مورد تصویب قرار گرفت.

- در سيصد و بیست و چهارمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 26/6/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی تاثیر استرس و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم قبل و طی بارداری در موشهای صحرایی ماده بر رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی و میزان کریپتوکروم 2 در قشر پره فرونتال زاده‌های نر"، "تعیین اثر فنیل بوتیرات بر افزایش حساسیت یا شکست مقاومت دارویی اگزالی پلاتین روی سرطان کلون تحت شرایطIn vitro"، "بررسی اثر حفاظتی مسیرهای سیگنالینگ NAD+-AMPK-NFkB/ iNOS-ERK1 در برابر نفروتوکسیسیتی ناشی از داروی دوکسوروبیسین در موشهای نر C57BL/6"و "بررسی اثر حفاظتی مسیر سیگنالینگ NAD+-SIRT1-AMPK-mTOR/Nrf2 در برابر کاردیوتوکسیسیتی و هیپرتروفی قلبی ناشی از داروی دوکسوروبیسین در موشهای نر C57BL/6" بترتیب پیشنهاد دکترها شیرین ببری، حمید رضا حیدری سورشجانی و دکتر مهران مسگری (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین دو طرح پیشنهادی دکتر نوزاد نیز مطرح گردیدند.  در نشست مزبور گزارشهای نهایی طرحهای 45/93 و 114/93 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیست و سومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 12/6/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "اثر افزودن آنتی‌اکسیدانهای ﮐﻮﺋﺮﺳﺘﯿﻦ و رزوراترول به شکل نانو (لیپوزوم و NLC) و غیرنانو شده در رقیق کننده اسپرم خروس بر فراسنجهای میکروسکوپی، آنتی اکسیدانی و بیان ژن ضد آپوپتوزیس"، "تثبیت همزمان اینولیناز و پکتیناز بر روی نانوذرات آهن-طلا جهت تولید نوشیدنیهای شفاف دارای خاصیت پروبیوتیک" و "بررسی فراوانی فاکتورهای موثر در تکامل انواع زیر گروه‌های لنفوسیتهای B در زنان مبتلا به سقط مکرر (RPL) در مقایسه با خانمهای بارور سالم" بترتیب پیشنهاد دکترها حامد همیشه کار (دو طرح) و مهدی یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین گزارشهای نهایی طرحهای  125/91، 126/94 و 61/96 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- برگزيده شدن امیر منصور وطنخواه، کارشناس محترم آزمايشگاه عمومی مرکز، به عنوان کارشناس برتر مراکز عضو شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی و مریم بنازاده امیرخیز بعنوان رابط برگزیده‌ی مراکز عضو شبکه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی را در ارزيابیهای  اين شبکه، بر اساس عملکرد سال 1396 خدمت ايشان تبريک و تهنيت عرض  نموده، و برايشان توفيقات الهی و موفقيتهای روزافزون آرزومنديم .

- در سيصد و بیست و دومين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 29/5/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "ریبوتایپینگ ایزوله های کلستریدیوم دیفیسیل جداشده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز در سال 1397"، "ارزیابی تاثیر مهار پمپ افلاکس AdeABC با استفاده از پپتیدهای نوکلئیک اسید اختصاصی درحساسیت به سیپرو فلوکساسین درایزوله‌ی آسینتوباکتر بومانی مقاوم به سیپروفلوکساسین"، "ارزیابی تاثیر مهار ژن mcr-1 با استفاده از پپتید نوکلئیک اختصاصی در حساسیت به کولیستین در ایزوله‌ی اشرشیا کلی مقاوم به کولیستین"، "بررسی اثرات ترانس چالکون بر مقادیر miR-21 و پروتئین PPARα در کبد رتهای مبتلا به استئاتوهپاتیتیس غیر الکلی"، "بررسی اثر محافظتی گاما اوریزانول بارگیری شده در ساختار های نانو اتوزومی در برابر سرطان پوست القا شده توسط UV-B"، "فرمولاسیون نانو حاملهای لیپیدی وزیکولی (Invasome) جهت دارورسانی موضعی همزمان داروهای بوپیواکائین و بوپرنورفین"، و "بررسی خصوصیات کاربردی و ریزپوشانی پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین‌های هسته لیموترش پرشین (Citrus Latifolia)" بترتیب پیشنهاد دکترها طاهره پیرزاده، حسین صمدی کفیل (دو طرح)، محمد رضا علیپور، حامد همیشه کار (سه طرح) مطرح و مورد تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها مهدی یوسفی (دو طرح)، حامد همیشه کار (دو طرح دیگر)، و شیرین ببری مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارش نهایی طرح 76/95 نیز پس از پذیرفته گردید.  در جلسه‌ی مورخه‌ی 29/5/1397 موضوع امکان ارائه‌ی مقاله به جای گزارش نهایی جهت تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی غیر پایان نامه نیز مطرح شد و بنا به تصویب اعضاء مقرر گردید، در صورتی که مقاله 80 درصد اهداف طرح را تحت پوشش قرار دهد به عنوان گزارش نهایی مورد پذیرش قرار گیرد و در غیر این صورت مجری موظف به ارائه گزارش نهایی و جزئیات عملکرد سایر اهداف خواهد بود.

- در سيصد و بیست و یکمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 15/5/1397 تشکيل گرديد، طرح تحقیقاتی "بررسی تاثیرکمکی عصاره دانه انگور (grape seed extract) بر موکوزیت دهانی در بیماران با سابقه رادیوتراپی"پیشنهاد دکتر حسین اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها پیرزاده، همیشه کار، داوران، و صمدی کفیل (دو طرح) مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مزبور گزارشهای نهایی طرحهای 35/94، 36/94، 78/95 و 112/95 پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و بیستمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 25/4/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی خواص سایتوتوکسیک گیاه Falcaria vulgaris بر روی رده سلول‌های سرطانی MCF-7 و SW-872 و نرمال HFFF"، و "شناسائی نشانگر زیستی CA 125 با استفاده از ایمونوحسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانو ذرات فلزی نجیب" بترتیب پیشنهاد دکترها پرینا اصغریان و محمد حسن‌زاده محله مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها مهدی یوسفی، حامد همیشه کار، حسین صمدی، و عباسعلیزاده مطرح و بررسی گردیدند.  در نشست مورخه 25/4/1397 گزارشهای نهایی طرحهای 37/94، 63/95، 77/95، و 65/96 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- در سيصد و نوزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 4/4/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی فعالیت آنزیم ماتریکس متا‌لوپروتئیناز-3 و سطح ادراری مولکول آسیب کلیه-1 در بیماران مبتلا به دیابت با محدوده های متفاوت آلبومینوری" و "استخراج موسیلاژ دانه بارهنگ شهری و استفاده از آن در تولید ذرات هیدروژل با کیتوزان، آلژینات و ژلاتین به عنوان نانو حامل های آلفا لینولنیک اسید" بترتیب پیشنهاد دکترها علی مطاع و حامد همیشه کار مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند. در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها نوری و صادق‌زاده نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. در این نشست مقالات چاپ شده استخراجی از طرح 27/91 بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شد. همچنین اعضاء تصویب نمودند که در خصوص پایان نامه هایی که از خارج از دانشگاه علوم پزشکی تبریز و توسط اعضای تمام وقت مرکز جذب می گردند امتیاز مورد انتظار معادل امتیاز کل پایان نامه می باشد که در پایان نامه PhD به میزان 72 امتیاز (5.76 امتیاز) و در پایان نامه کارشناسی ارشد به میزان 32  امتیاز (2.56 امتیاز) است.

- در سيصد و هیجدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 28/3/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقیقاتی "بررسی اثرات تحریکی Toll-like receptor توسط لیپو پلی ساکارید باکتری گرم منفی بر روند تمایز و بلوغ سلول های بنیادی آندوتلیال جدا شده از خون بند ناف"، "بررسی اثرات میوه ی بامیه esculentus Abelmoschus بر روی کنترل قند بیماران دیابتی نوع 2 دریافت کننده‌ی داروهای خوراکی"، "بررسی حساسیت پرتویی حاصل از نانو ذرات پوسته- هسته طلا- اکسیدآهن باند شده با تراستوزومب در پرتودرمانی سرطان پستان"، "بررسی اثر استرس دوره‌های پیش بارداری، بارداری و شیردهی بر میزان استرس شبکه آندوپلاسمی، بیان و متیلاسیون WFS1 و GLUT2 و ترشح انسولین از جزایرلانگرهانس جدا شده پانکراس موشهای صحرایی بالغ نر نسل اول"، "بررسی میزان تولید NKp46+CD57+NKcells مشتق شده از سلولهای بنیادی خون بند ناف"، دارورسانی هدفمند متوترکسات با نانو کریستالهای هیدروکسی آپاتیت اصلاح سطح شده با آلندرونات و بررسی مکانیسم عملکرد مولکولی آن درآرتریت روماتویید در مدل سلولی (in-vitro)"، و "بررسی فعالیت ضد باکتریایی سیپروفلوکساسین، جمی فلوکساسین و لووفلوکساسین بر علیه باکتریهای گرم منفی جمع آوری شده از بیمارستان امام رضا در طول سال 97-96" به ترتیب پیشنهاد دکترها رضا رهبر قاضی، صبا غفاری، علیرضا فرج اللهی، رعنا کیهان منش، حجت ا... نوزاد، حامد همیشه کار، و هادی همیشه کارمورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در جلسه مزبور همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها حامد همیشه کار (طرحی دیگر)، مهدی یوسفی، افتخاری، و تمیزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه 28/3/97 مقالات استخراجی و چاپ شده طرحهای 61/93، 127/93، 53/95 و 56/95 نیز پس از بررسی بعنوان گزارش نهایی پذیرفته شدند.

- در سيصد و شانزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 7/3/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "طراحی زیست حسگر ژنی و ایمنی جهت شناسایی سریع باکتری لژیونلا پنوموفیلا"، "بررسی اثرات کشندگی و آپوپتوتیک ترکیب ( 5- هیدروکسی 1 و 4 نفتوکینون) روی پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی"، "بررسی فعالیت آنتی مالاریایی Artemisia fragrans wild"، "بررسی اثرات سایتوتوکسیک سه گونه از گیاهان جنس Eryngium بر روی رده های سلولهای سرطانی MCF-7 و panc-1 SW872 و نرمال HFFF"، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر مواجهه با تولوئن بر پارامترهای زیستی و ایمونولوژیک در خرگوش"، "بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک با سطح آنزیمهای کبدی (AST, ALT)، گرید سونوگرافی کبد چرب و intima media thickness (IMT) دربیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی"، "سنتز زیستی نانوکامپوزیت طلا/پرلیت با استفاده از عصاره پیازچه (Allium fistulosum) و بررسی خواص و کاربرد آن در روشهای جدید درمان سرطان (فتوترمال تراپی و فتودینامیک تراپی)"، "تولید گیاهی مشتقات گرافن با روش شیمی سبز و سنتز نانوکامپوزیت آن در حضور طلا و بررسی کاربردهای آن با استفاده از فتودینامیک/فتوترمال تراپی سلولهای سرطانی"، "بررسی میزان نایل شدن به سطح درمانی تراف مایکوفنولات در رژیم های حاوی سیکلوسپورین و تاکرولیموس در بیماران پیوند کلیه در شش ماه اول بعد دریافت پیوند"، "بررسی مسیر آپوپتوزی Caspase 9 و بیان ژن AHR در سلولهای بنیادی سرطانی حاد میلوئیدی متعاقب مهار مسیر میتوکندریایی"، "بررسی اثر نانوفیتوزوم های روتوزید بر قند خون در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین"، "تاثیر اشکال نانو و آلی عنصر سلنیوم و برخی گونه‌های پروبیوتیکی بر وضعیت سیستم ایمنی و عملکرد بره‌های نژاد قزل در دوره قبل از شیرگیری"، "اندازه گیری اسپکتروفلوئوریمتری سدیم آلندرونیت در مایعات بیولوژیک با استفاده از نانو جاذب مغناطیسی" و "بررسی نقش ملاتونین در کاهش میزان مقاومت دارویی رده سلولی لوسمی مقاوم به داروی ضدسرطان دوکسوروبیسین" به ترتیب پیشنهاد دکترها محمد آقازاده، احسان احمدپور، پگاه اکبری اسبق، پرینا اصغریان، یحیی رسول‌زاده، الناز شاسب، رؤیا صالحی قره ورن (دو طرح)، افشین قره خانی، حجت ا... نوزاد چروده، حامد همیشه کار (سه طرح) و بهمن یوسفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.

- در سيصد و پانزدهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 24/2/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "بررسی تاثیر مصرف مزمن عسل طبیعی بر روی علائم محرومیت از مورفین در موش صحرایی نر"، "بررسی تأثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر پارامترهای اسپرماتوزوئید، میزان میکروریبونوکلئیک a34، استرس اکسیداتیو و تغییرات بافتی در بیضه رت های نر دیابتی نوع 2"، و "بررسی تاثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر میزان میکروریبونوکلئیک اسید 449a، بیان سیتوکاین های التهابی(TNF-α وIL6 )، آپوپتوز و تغییرات استریولوژیک بیضه در رت های نر دیابتی نوع دو" بترتیب پیشنهاد دکترها محمد چرخ‌پور، و رعنا کیهان منش (دو طرح) مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها نوری، رهبر قاضی (دو طرح)، همیشه کار، مطاع، کیهان منش (طرحی دیگر)، احمدپور، صادق‌زاده و یوسفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

- در سيصد و چهاردهمين جلسه شورای پژوهشی مرکز که در مورخه 3/2/1397 تشکيل گرديد، طرحهای تحقيقاتی "تأثیر هم افزایی نیکوتینامید مونونوکلئوتید و ملاتونین بر سایز انفارکتوس، بیان ژنهای میتوکندریایی (Fox1 و SIRT3) و آپوپتوزی (Bax, Bcl2 و Casp3) و تغییرات بافتی میوکارد رتهای نر پیر به دنبال آسیب ایسکمی-رپریوژن"، "بررسی فیتوشیمیایی و ضد میکروبی گیاه Falcaria vulgaris"، "بررسی اثر ضد میکروبی و سایتوتوکسیسیته گیاه Artemisia fragrans"، " تهیه میسلهای بر پایه پلی استرهای زیست تخریب پذیر اصلاحش ده با گروههای کربوکسیلیک اسید جهت دارورسانی همزمان دو داروی کانفرون و دوکسوروبیسین برای درمان سرطان سینه"، "بررسی سطوح سرمی tenascin-C ,Dkk1، مارکرهای استرس اکسیداتیو و بیان لکوسیتی ژن های مسیر پیام رسانی wnt در بیماران مبتلا به آلزایمر"، و "نانوذرات ویروس گیاهی به منظور واکسیناسیون در محل برای ایمنی درمانی سرطان ریه" بترتیب پیشنهاد دکترها رضا بدل زاده، پرینا صغریان (دو طرح)، رؤیا صالحی قره ورن، علیرضا نور آذریان و احمد یاری خسروشاهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفتند.  در این جلسه همچنین طرحهای پیشنهادی دکترها همیشه کار (دو طرح)، کیهان منش (دو طرح)، و نوری مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.  در نشست مورخه‌ی 3/2/97 گزارشهای نهایی طرحهای 24/91 و 113/94 نیز پس از بررسی پذیرفته شدند.

- به ياری خداون منان و با تلاش و همت کارکنان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمی، مرکز تحقيقات کاربردی دارويي برای امسال نيز در بيست و سومين ارزيابی جشنواره رازی، رتبه اول در بين مراکز تحقيقاتی دارای رديف مستقل بودجه با گرايش بيومديکال را از آن خود کرد.  اين موفقيت بزرگ و شايسته را خدمت رياست محترم، مديريت محترم و تمامی خانواده مرکز تحقيقات کاربردی دارويي تبريک و تهنيت عرض می نماييم و برایشان آرزوی توفيقات روزافزون الهی را مسئلت داريم.

 

 

 

 

 

آخرين تجديد نظر10/25/ 1398. طرح از مريم بنازاده اميرخيز